Frisk Bris Bamble KF
EQUASS Assurance
Frisk Bris Bamble KF aims to engage in vocational rehabilitation program for people with complex problems and malfunctions.
More Details 
Vestvågøy ASVO A/S
EQUASS Assurance
Vestvågøy ASVO A/S is a "Growth" company, established in 1993. It aims to provide employment to people who do not automatically go out to seek employment in the mainstream labour market.
More Details 
GREP Grenland AS
EQUASS Assurance
GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) is a provider of vocational rehabilitation in Grenland, with about 200 employees and 500 persons served.
More Details 
Kanmer AS
EQUASS Assurance
Kanmer conducts individual training and development, with people at the center, through versatile activities.
More Details 
Benediktushof Mariaveen
EQUASS Excellence
Vocational and social rehabilitation and integration of people with disabilities.
More Details 
Unikom AS
EQUASS Assurance
Unikom's primary objective is to offer education and marketable skills through vocational training.
More Details 
APPACDM de Viseu
EQUASS Excellence
APPACDM de Viseu's main activity is to serve persons with disabilities and at-risk youth. Its interventions are the education, rehabilitation and the occupational and/or residential social support as well as the personal development, the training and the social-professional integration of its beneficiaries.
More Details 
Obra Social e Cultural Sílvia Cardoso
EQUASS Assurance
OSC Silvia Cardoso has the following social responses: day care center for babies, Kindergarten, Free Time Activities, Center of Occupational Activities and Department of vocational training
More Details 
Vekst Melhus AS
EQUASS Assurance
Vekst Melhus AS is approved for 18 VTA participants, 8 APS ordinary participants and 10 VVV participants like APS.
More Details 
VekstTorget AS
EQUASS Assurance
Provides work-oriented measures to persons who have difficulties getting a job in the open labor market or need assistance.
More Details 

NO2016-076, Vestvågøy ASVO A/S

  Details

ID : 3
Postbox 214, Vestvågøy, 83760 Leknes, Nordland, Norway
5333 views
Ref #: NO2016-076
Location: Postbox 214, Vestvågøy, 83760 Leknes, Nordland, Norway
Tags: APS VTA
Featured: No

Business Information

Contact person: Janne K Hovland
E-mail: janne@vvasvo.no
Website: www.vvasvo.no
Staff (FTE): 12
Service users: 46
Vestvågøy ASVO A/S is a "Growth" company, established in 1993. It aims to provide employment to people who do not automatically go out to seek employment in the mainstream labour market.

Vestvågøy ASVO A/S ble etablert i 1993. Vi er en VEKST-bedrift hvor formålet er å skaffe arbeid til folk som ikke automatisk kan gå ut å søke arbeid i det ordinære arbeidsmarked.
Bedriften er etablert 8 km fra Leknes som er kommunesenter i Vestvågøy kommune i Nordland fylke.
Bedriften har avdelinger i Moskenes og Røst kommune.
Bedriften har 40 VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid) hvorav 30 er lokalisert til Vestvågøy, 5 i Moskenes og 5 på Røst. Vi har også 6 APS plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) hvor deltagerne er i egen bedrift på Vestvågøy eller Moskenes, eller i ekstern bedrift.
Bedriften er medlem av Arbeidssamvirkenes Landssammenslutning - ASVL.

Daglig leder: Daglig leder har vært ansatt i bedriften siden september 2011. Vedkommende har lang erfaring fra Aetat og NAV, samt grunn- og videreutdanning innenfor faget ledelse.

Tilretteleggeren i APS: Har vært ansatt i bedriften siden 2007. Utdanning i Bedriftsøkonomi/arbeids og organsisasjonspsykologi
Har gjennom bedriften tatt APS kurs, SMART kurs (personlig økonomisk veiledning), MI (motiverende intervju) og AEK (arbeidsevnekartlegging.)ROS Vedkommende er leder for gjennomføringen av kvalitetssikringssystemet EQUASS i bedriften.

AVDELINGER
Bedriften har avtale med ulike bedrifter i det ordinære arbeidsmarkedet. Personer som er på tiltak og utplassert i ordinære bedrifter, følges opp av tilretteleggeren på APS.

Bedriften har følgende avdelinger i egen bedrift:
Bruktbutikk: Salg av brukte møbler og husgeråd. I tillegg selges en del produkter som lages i bedriften.
Meget egnet og populært arbeidssted særlig for personer på APS-tiltak.
Arbeidslederen ble ansatt i bedriften sommer 2013. Vedkommende har utdannelse som førskolelærer og videreutdanning i flerkulturell pedagogikk. Hun har også mange års erfaring som pedagogisk leder i ulike barnehager.

Frukt / Design/ Kransavdeling: Produserer div. tov artikler som sitteunderlag osv. Vever matter og produserer bårekranser fra halm til ferdig krans.
Arbeidsleder begynte i bedriften i februar 2013 Vedkommende har pedagogisk utdanning og erfaring. Hennes lange erfaring med arbeid innenfor pedagogisk felt gjør at hun tilfører viktig kompetanse til vår virksomhet.

Snekkerverksted: Produksjon av paller, hagemøbler, div. småsløyd og oppdrag på bestilling.
Arbeidsleder begynte i bedriften i 2008. Han kommer fra byggeindustrien, har formannskolen og meget god erfaring i å handtere ulike mennesketyper.

Vedsentral: Produksjon av ved i alle sekkstørrelser.
Arbeidsleder begynte i bedriften i november 2011. Har utdannelse som godkjent hjelpepleier, og har mange års erfaring som selvstendig næringsdrivende innenfor gård- og landbruksdrift.

Anlegg for mottak og destruksjon av EPS
Bedriften har mottak av EPS (isopor). Dette materialet komprimeres for videre salg i inn- eller utland. Bedriften har i denne forbindelse mottatt sertifikatet «Grønt Punkt».
Arbeidsleder startet i bedriften i januar 2013. Vedkommende har lang erfaring fra ulike områder – innenfor ledelse, produksjon og arbeid med mennesker både innenfor eldreomsorg og personer med psykisk utviklingshemming.

Garnsprettemaskin: Gjøre garntelnene klar for påsett av nye garn.
Arbeidsleder som for EPS-avdelingen.

Transportløyve for lastebil inntil 7,5 tonn.
Arbeidsleder som for vedsentralen.

Produksjon av streng til tørrfiskbunter.
Arbeidsleder: Produksjon ligger på snekkeravdeling, møbelavdeling og på garnspretteravdeling.

Avd. Moskenes:
Produksjon av ved.
Produksjon av streng, sperregarn + div tjenester i samarbeid med dagsenteret.
Arbeidsleder har arbeidet i bedriften siden 2001. Forut for det har han lang erfaring i det å arbeide med personer som har psykisk utviklingshemming og i denne forbindelse har han mange ulike kurs.

Avd. Røst:
Produksjon av paller, diverse håndarbeid, salg av ved og produksjon av ulike produkter fra steinsliperi.
Arbeidsleder ble ansatt i april 2012, da det ble besluttet å åpne avdeling på Røst. Det at vedkommende har erfaring fra ulike bedrifter innenfor fiskeri er viktig for å holde god og tett mot markedet på øya. Arbeidsleder har også erfaring med å arbeide innenfor personaladministrasjon og ledelse.

Similar organisations in the area
NO2016-053, GREP Grenland AS
EQUASS Assurance
Postboks 1704, Porsgrunn, 3998, Telemark, Norway
NO2016-071, Frisk Bris Bamble KF
EQUASS Assurance
Postboks 80, Bamble, 3993, Telemark, Norway
NO2016-084, Kanmer AS
EQUASS Assurance
Postboks 59, Nes, 2151 Årnes, Akershus, Norway

Certifications Map Assurance

Go to top