EQUASS
Address: Brussels, Belgium   Phone: +32222356663
Email: equass@equass.be

NO2016-070,  VekstTorget AS

Stiklestad Alle 1, 7654 , Verdal,
Disability Services, VET - Vocational Education and Training, Sheltered work
EQUASS Assurance
Provides work-oriented measures to persons who have difficulties getting a job in the open labor market or need assistance.

VekstTorget AS er en vekstbedrift som ble etablert i 1989, og er et frittstående aksjeselskap eid av Verdal Kommune. Vi driver med ulike interne produksjoner, og servicetjenester i lokalmiljøet. Vi har et tett og nært samarbeid med det lokale næringsliv.

Vi er en tiltaksbedrift som leverer arbeidsrettede tiltak til personer som av ulike grunner har problemer med å få en jobb i det ordinære arbeidsmarkedet eller trenger bistand til dette.