EQUASS
Address: Brussels, Belgium   Phone: +32222356663
Email: equass@equass.be

NO2016-098,  ASVO Revetal AS

Postboks 90, 3164, Re,
Sheltered work
EQUASS Assurance
They create permanent places of work for persons who are occupationally handicapped.

ASVO Revetal A/S ble etablert i 1989, som et resultat av et samarbeid mellom kommunene Hof, Våle og Ramnes.

Bedriften er organisert som et A/S og ligger på Revetal i Re kommune.

Bedriften skal ha som formål å skape varige arbeidsplasser tilpasset de yrkeshemmede som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud.

Grunnlaget for sysselsetting skal baseres på fremstilling av varer og tjenester for det ordinære markedet.

 

Bedriften har 21 arbeidstakere.

De er deltakere i arbeidsmarkedstiltaket VTA (varig tilrettelagt arbeid).

Staben av 6 personer:

Daglig leder

En arbeidsleder/driftsleder Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

To arbeidsledere Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

En konsulent/veileder Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

En arbeidsleder i Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)