EQUASS
Address: Brussels, Belgium   Phone: +32222356663
Email: equass@equass.be

NO2016-097,  OPPEGÅRD KOMMUNES INDUSTRISERVICE AS

Postboks 431, 1412 Sofiemyr, Oppegård,
Disability Services
EQUASS Assurance
OPPEGÅRD KOMMUNES INDUSTRISERVICE AS (OK-service AS), is an employment enterprise dedicated to “Long term sheltered workshop”, (VTA).

OPPEGÅRD KOMMUNES INDUSTRISERVICE AS, (OK-service AS) er et arbeidsmarkedstiltak VTA, (varig tilrettelagt arbeid).

Bedriften er eiet av Oppegård kommune som eneste aksjonær.

Bedriftens formål er å skape trygge og varige arbeidsplasser til yrkeshemmede som er bosatt i Oppegård kommune. Bedriften skal være en markedsorientert bedrift med lønnsom og variert produksjon tilpasset den enkeltes deltakers forutsetninger og behov.

Bedriften skal utvikle og produsere tjenester rettet mot det ordinære og offentlige marked.

Bedriften tilbyr i dag følgende tjenester; kopiering, digitalisering, print, montering, pakking, vedproduksjon, rengjøring og vedlikehold av apotekkasser og hjemkjøring av dagligvarer.

Bedriften er i dag godkjent for 25 plasser og har 6,2 ordinært ansatte.