EQUASS
Address: Brussels, Belgium   Phone: +32222356663
Email: equass@equass.be

NO2016-076,  Vestvågøy ASVO A/S

€ 0,00
Postbox 214, 83760 Leknes, Vestvågøy,
Sheltered work, Work preparation training
EQUASS Assurance
Vestvågøy ASVO A/S is a "Growth" company, established in 1993. It aims to provide employment to people who do not automatically go out to seek employment in the mainstream labour market.

Vestvågøy ASVO A/S ble etablert i 1993. Vi er en VEKST-bedrift hvor formålet er å skaffe arbeid til folk som ikke automatisk kan gå ut å søke arbeid i det ordinære arbeidsmarked.
Bedriften er etablert 8 km fra Leknes som er kommunesenter i Vestvågøy kommune i Nordland fylke.
Bedriften har avdelinger i Moskenes og Røst kommune.
Bedriften har 40 VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid) hvorav 30 er lokalisert til Vestvågøy, 5 i Moskenes og 5 på Røst. Vi har også 6 APS plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) hvor deltagerne er i egen bedrift på Vestvågøy eller Moskenes, eller i ekstern bedrift.
Bedriften er medlem av Arbeidssamvirkenes Landssammenslutning - ASVL.

Daglig leder: Daglig leder har vært ansatt i bedriften siden september 2011. Vedkommende har lang erfaring fra Aetat og NAV, samt grunn- og videreutdanning innenfor faget ledelse.

Tilretteleggeren i APS: Har vært ansatt i bedriften siden 2007. Utdanning i Bedriftsøkonomi/arbeids og organsisasjonspsykologi
Har gjennom bedriften tatt APS kurs, SMART kurs (personlig økonomisk veiledning), MI (motiverende intervju) og AEK (arbeidsevnekartlegging.)ROS Vedkommende er leder for gjennomføringen av kvalitetssikringssystemet EQUASS i bedriften.

AVDELINGER
Bedriften har avtale med ulike bedrifter i det ordinære arbeidsmarkedet. Personer som er på tiltak og utplassert i ordinære bedrifter, følges opp av tilretteleggeren på APS.

Bedriften har følgende avdelinger i egen bedrift:
Bruktbutikk: Salg av brukte møbler og husgeråd. I tillegg selges en del produkter som lages i bedriften.
Meget egnet og populært arbeidssted særlig for personer på APS-tiltak.
Arbeidslederen ble ansatt i bedriften sommer 2013. Vedkommende har utdannelse som førskolelærer og videreutdanning i flerkulturell pedagogikk. Hun har også mange års erfaring som pedagogisk leder i ulike barnehager.

Frukt / Design/ Kransavdeling: Produserer div. tov artikler som sitteunderlag osv. Vever matter og produserer bårekranser fra halm til ferdig krans.
Arbeidsleder begynte i bedriften i februar 2013 Vedkommende har pedagogisk utdanning og erfaring. Hennes lange erfaring med arbeid innenfor pedagogisk felt gjør at hun tilfører viktig kompetanse til vår virksomhet.

Snekkerverksted: Produksjon av paller, hagemøbler, div. småsløyd og oppdrag på bestilling.
Arbeidsleder begynte i bedriften i 2008. Han kommer fra byggeindustrien, har formannskolen og meget god erfaring i å handtere ulike mennesketyper.

Vedsentral: Produksjon av ved i alle sekkstørrelser.
Arbeidsleder begynte i bedriften i november 2011. Har utdannelse som godkjent hjelpepleier, og har mange års erfaring som selvstendig næringsdrivende innenfor gård- og landbruksdrift.

Anlegg for mottak og destruksjon av EPS
Bedriften har mottak av EPS (isopor). Dette materialet komprimeres for videre salg i inn- eller utland. Bedriften har i denne forbindelse mottatt sertifikatet «Grønt Punkt».
Arbeidsleder startet i bedriften i januar 2013. Vedkommende har lang erfaring fra ulike områder – innenfor ledelse, produksjon og arbeid med mennesker både innenfor eldreomsorg og personer med psykisk utviklingshemming.

Garnsprettemaskin: Gjøre garntelnene klar for påsett av nye garn.
Arbeidsleder som for EPS-avdelingen.

Transportløyve for lastebil inntil 7,5 tonn.
Arbeidsleder som for vedsentralen.

Produksjon av streng til tørrfiskbunter.
Arbeidsleder: Produksjon ligger på snekkeravdeling, møbelavdeling og på garnspretteravdeling.

Avd. Moskenes:
Produksjon av ved.
Produksjon av streng, sperregarn + div tjenester i samarbeid med dagsenteret.
Arbeidsleder har arbeidet i bedriften siden 2001. Forut for det har han lang erfaring i det å arbeide med personer som har psykisk utviklingshemming og i denne forbindelse har han mange ulike kurs.

Avd. Røst:
Produksjon av paller, diverse håndarbeid, salg av ved og produksjon av ulike produkter fra steinsliperi.
Arbeidsleder ble ansatt i april 2012, da det ble besluttet å åpne avdeling på Røst. Det at vedkommende har erfaring fra ulike bedrifter innenfor fiskeri er viktig for å holde god og tett mot markedet på øya. Arbeidsleder har også erfaring med å arbeide innenfor personaladministrasjon og ledelse.