EQUASS
Address: Brussels, Belgium   Phone: +32222356663
Email: equass@equass.be

NO2016-084,  Kanmer AS

Postboks 59, 2151 Ă…rnes, Nes,
Disability Services
EQUASS Assurance
Kanmer conducts individual training and development, with people at the center, through versatile activities.

Bedriften skal drive individuell opplæring og utvikling, med mennesket i sentrum, gjennom allsidig virksomhet. Bedriften skal være skal være lønnsom og ha høy grad av kvalitet og service.
Nes kommune eier 100% av aksjene. Formannskapet er Generalforsamlingen, som utpeker styret.
Kanmer as har 5 avdelinger, lokalisert i Nes kommune. Bedriften driver: Utleie av bygg, er underleverandør, har egen produksjon og tjenesteyting.
Organisering: Administrasjonen består av: Daglig leder, personal/attføringssjef, økonomi/VTA sjef og produksjon/markedssjef. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder. Det er til sammen 25 ansatte .Bedriften har ca 100 tiltaksdeltakere på ulike typer tiltak.