EQUASS
Address: Brussels, Belgium   Phone: +32222356663
Email: equass@equass.be

NO2016-088,  Unikom AS

PB 626, 1617, Fredrikstad,
Vocational Services, Disability Services, VET - Vocational Education and Training, Work preparation training
EQUASS Assurance
Unikom's primary objective is to offer education and marketable skills through vocational training.

Unikom AS ble etablert i 1965, som en attføringsbedrift, med primæroppgave å tilby opplæring og kvalifisering gjennom arbeidstrening. Vår bedrift er i dag en helt annen bedrift, enn da den ble etablert. Vi har endret oss fra å være en typisk industribedrift til å bli en kunnskaps- og kompetansebedrift, som gir mennesker mulighetene til å møte dagens krav i næringslivet. Bedriften har gjennom dyktige medarbeidere hatt en enorm utvikling og klart denne omstillingen.

Vår Equass sertifisering er en naturlig videreutvikling av dette.