FASVO AS


Reference: NO2017-030
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-08-09
Expiration date: 2019-08-09
Scope of Services: VTA (Varig tilrettelagt arbeid)
Number of Service Users: 232
Number of Staff members: 16
Overall score:

Address: Post Box 176,
Gressvik,
1620, Østfold,
Norway
Contact Person: Merete Blomberg
Email: merete@fasvo.no


Description:

FASVO AS aims to provide permanent jobs for disabled people FASVO AS har som mål å skaffe varige arbeidsplasser for yrkeshemmede med så lav arbeidsevne at de ikke kan gjøre nytte av andre arbeidstilbud. Grunnlaget for virksomheten er fremstilling og salg av varer og tjenester med dertil hørende virksomheter.Description in native language:

FASVO AS har som mål å skaffe varige arbeidsplasser for yrkeshemmede med så lav arbeidsevne at de ikke kan gjøre nytte av andre arbeidstilbud. Grunnlaget for virksomheten er fremstilling og salg av varer og tjenester med dertil hørende virksomheter.

Location:

Organisations in the area: