MjøsAnker Jobb og Utvikling AS


Reference: NO2019-020
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-06-12
Expiration date: 2022-06-12
Scope of Services: AFT, Avklaring, Oppfølging, VTA
Number of Service Users: 384
Number of Staff members: 71
Overall score:

Address: Elise Kjøsgate,
Hamar,
2319, Hedmark,
Norway
Contact Person: Knut Magne Jensen
Email: post@mjosanker.no


Description:MjøsAnker Jobb og Utvikling AS provides services within vocational rehabilitation. Disadvantaged people receive work experience placement, work trials, guidance, training and qualification in order to obtain an ordinary job. By focusing on the individual’s need for personal development, skills, employment and health, the participants are coached towards ordinary employment. For individuals without possibilities for a job in the open labour market,  permanently adapted work, is provided.


The core values are: safety, respect and development.Description in native language:MjøsAnker Jobb og Utvikling AS er en arbeidsinkluderingsbedrift på Hedmarken, med hovedkontor på Hamar. Samfunnsoppdraget vårt er å bidra til jobbmuligheter for alle, og skape arbeidsglede ved mestring og utvikling. Deltakerne får tilbud om arbeidstrening, arbeidsutprøving og kvalifisering som gjør dem i stand til å delta i arbeidslivet. Vårt verdigrunnlag er trygghet, respekt og utvikling. Vi setter mennesket i sentrum og har som formål å bistå mennesker med å komme i jobb.

Location:

Organisations in the area: