Valmiera SOS Children Village


Reference: LT2016-001
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2016-07-15
Expiration date: 2018-07-15
Scope of Services: Long term family based care for children
Number of Service Users: 63
Number of Staff members: 39
Overall score:

Address: Cesu iela
k-3
,
Riga,
1012,
Latvia
Contact Person: Edijs Petersons
Email: valmiera@sosbca.lv


Description:


SOS Children Villages Association Latvia is an international, social charity organization that provides long term family based care for children and youth, realizes family strengthening projects and takes part in children rights protection field in Latvia since 1997.


Valmiera SOS Children’s Village has been admitted into Social Service Providers’ Register of Latvia in December 13, 2007, as a long term social care and social rehabilitation institution and offers its service – a long term family type care for children who are left without parents’ care.


The Children’s Village is located in Valmiera town and occupies 4.6 hectares of land where 12 family houses, an office, a Village Director’s house, a Master’s workshop, a guest house, children’s playground and sports ground are situated.


SOS family consists of SOS mother and up to 6 children. SOS mother leads the family household – together with children she does the shopping, cooking, follows the children’s success at school, stimulates the children’s development. In some families the child care is made by the SOS couple – a mother and a father.


Children in Village are admitted up to the age of 10. The exception is children from one biological family where the elder children’s age could be more than 10. Still each case has been considered individually. The biological brothers and sisters are not separated and live in one family house.


Each SOS family has a Family Social Case that is stored at the Social Worker’s office. It consists of:


§  Information about the whole family, for example, papers about the problem situations, children’s applications and explanation papers, etc.;


§  The plan of giving support to SOS family, that includes the main planned support activities in cases when the family needs the support and team work for the problem solving. It determinates the responsibilities, tasks and collaboration between the Village support personnel and the SOS family members.


Each child has an Individual Development Plan (IDP) that provides the development of the child’s individual capability and sources. IDP is a method that is described in SOS KDI methodical material Model for development planning” (May, 2003). IDP is a child’s individual plan of social care and rehabilitation that is made by the SOS mother in collaboration with a Village support coworker (mainly a Social Worker or Psychologist, or Pedagogue), which is assigned by the Village Director for this purpose.Description in native language:

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir starptautiska, sociāla labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenes tipa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem, īsteno ģimeņu stiprināšanas projektus un darbojas bērnu interešu aizstāvības jomā Latvijā kopš 1997.gada.
Valmieras SOS BC 2007.gada 13.decembrī ir uzņemts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā kā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija un piedāvā savu pakalpojumu – ilgtermiņa ģimenes tipa aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem.
SOS ģimeni veido SOS māte (sociālā audzinātāja) un līdz 6 bērni. SOS māte vada ģimenes saimniecību – kopā ar bērniem veic iepirkumus, gatavo ēst, organizē telpu un mājas apkārtnes sakopšanu, seko bērnu sekmēm, sekmē bērnu attīstību. Dažās ģimenēs bērnu aprūpi veic SOS pāris – māte un tēvs.

Location: