Stavne Arbeid og Kompetanse KF


Reference: NO2017-031
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2017-08-15
Expiration date: 2020-08-15
Scope of Services: Arbeidspraksis - APS Varig tilrettelagt Arbeid - VTA
Number of Service Users: 140
Number of Staff members: 25
Overall score:

Address: Osloveien
,
Trondheim,
7019, Sør-Trøndelag ,
Norway
Contact Person: Kjetil Røttereng
Email: kjetil.rottereng@trondheim.kommune.no


Description:


The main objective of the enterprise is to qualify participants for an ordinary job or education. The methodology used focuses at comprehensive supervision of the participants in labour market programmes.Description in native language:

Hovedformålet til bedriften er å kvalifisere deltakere til en jobb i det ordinære arbeidsmarkedet eller til utdanning. Metoden som brukes hos Stavne Arbeid og Kompetanse KF vektlegger tett oppfølging av deltakerne i arbeidsmarkedsprogrammene.

Location:

Organisations in the area: