VZDRMC


Reference: LT2016-001
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2016-08-30
Expiration date: 2018-08-30
Scope of Services: Profesinės reabilitacijos ir profesinio mokymo paslaugos: Profesinių gebėjimų įvertinimas - Profesinis orientavimas ir konsultavimas Profesinių įgūdžių atkūrimas/naujų išugdymas reabilitacinio Psichologinio ir socialinio - Darbo imitavimo priemonėmis - Perkvalifikavimas Pagalba įsidarbinant - Palaikymas darbo vietoje Apgyvendinimo paslaugos - Maitinimo paslaugos - Profesinis mokymas
Number of Service Users: 40
Number of Staff members: 60
Overall score:

Address: Žirmūnų
,
Vilnius,
Lithuania
Contact Person: Regina Mieldažienė
Email: info@vzdrmc.lt


Description:

Public institution Vilnius Zirmunai labour market training center (further- Training Center) is an adult education institution, providing vocational training, re-training, further qualification and vocational rehabilitation services. Vocational rehabilitation services for people with disabilities are organized by Vocational rehabilitation division and aims to provide high quality services to people with disabilities who are unemployed to better their integration to the society and quality of life through employment.
Vision
Attractive, innovative, dynamic, competitive educational institution developing vocational training, re-training and vocational rehabilitation services that meet the expectations of modern society, to ensure the successful integration of people into the labor market.
Mission
To provide high-quality vocational training, re-training, further qualification, vocational rehabilitation and other services by developing social relationships and ensuring continuous service improvement.
The target group
- Adults, individuals with physical, sensory, intellectual, mental and complex disabilities.
- Unemployed people with disabilities of working-age.Description in native language:Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau – Mokymo centras) yra suaugusiųjų mokymo įstaiga, teikianti profesinio mokymo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir profesinės reabilitacijos paslaugas. Profesinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimą organizuoja Mokymo centro Profesinės reabilitacijos skyrius.


Vizija


Patraukli, novatoriška, dinamiška, konkurencinga švietimo įstaiga, plėtojanti profesinio mokymo/si ir profesinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės lūkesčius, užtikrinančias sėkmingą asmenų integraciją į darbo rinką.


Misija


Teikti kokybiškas profesinio mokymo/si, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo, profesinės reabilitacijos ir kitas paslaugas, plėtojant socialinius ryšius, užtikrinant nuolatinį paslaugų gerinimą.


Tikslinė grupė


- Suaugę asmenys, turintys fizines, jutimines, proto, psichikos ir mišrias negales


- Darbingo amžiaus neįgalieji, iškritę iš darbo rinkos

Location: