Aksis Arbeid og Kompetanse AS


Reference: NO2018-042
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-05-23
Expiration date: 2021-05-23
Scope of Services: VTA, AFT, Arr dag, Avklaring og Oppfølging
Number of Service Users: 180
Number of Staff members: 45
Overall score:

Address: Dalebakken 4
,
Alta,
9503,
Norway
Contact Person: Birgit Kristine Haugland
Email: post@aksis.no


Description:

Aksis started its business in 1979, and the main goal is to get people employed through our core value of creating change. They role is to focus on the opportunities at hand by offering a broad expertise in career guidance, clarification of work ability, qualification, dissemination, work practices, lasting facilitated workplaces and courses. Aksis is an approved rehabilitation and apprentice company, facilitaing independence through the avaliable working capacity and participating in the building of community values.
Aksis delivers facilitated work training to about 220 people, and has a turnover of aprox. NOK 50 million on 5 different locations.Description in native language:

Aksis startet virksomheten i 1979, og vår oppgave er å få folk i arbeid gjennom troen på å skape endring. Vår rolle er å fokusere på hvilke muligheter som finnes.Det gjør vi gjennom å tilby bred kompetanse innen karriereveiledning, avklaring av arbeidsevne, kvalifisering, formidling, arbeidspraksis, varig tilrettelagte arbeidsplasser og kursvirksomhet. Aksis er godkjent som arbeidsmarkedstiltak- og lærlingbedrift. Aksis tilrettelegger for at alle skal kunne være mest mulig selvstendige, gjennom å få utnyttet sin tilgjengelige arbeidskapasitet og deltakelse i samfunnets verdiskapning. Bedriften har for tiden ca. 45 fast ansatte og ca. 220 arbeidstakere. Vi omsetter for ca. 50 mill. fordelt på 5 lokasjoner.

Location:

Organisations in the area: