ASVO Vardø AS


Reference: NO2017-104
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-11-16
Expiration date: 2019-11-16
Scope of Services: VTA- Varig tilrettelagt arbeid APS- Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Number of Service Users: 19
Number of Staff members: 6
Overall score:

Address: Postboks 234,
Vardø,
9951,
Norway
Contact Person: Anita Brækkan Remme
Email: post@asvovardo.no


Description:

ASVO-Vardo AS is a publicly established growth company, owned by Vardo kommune. The company is an employment business and with it a host of measures for NAV Vardø various labor market. Rehabilitation work is the most important work in the business. The company operates production, sales, service and main objective is, through these different business areas, providing people with different occupational disabilities adapted work, testing and / or work experience.Description in native language:

ASVO-Vardø AS er en offentlig etablert vekstbedrift, eid av Vardø kommune. Bedriften er en arbeidsmarkedsbedrift og med det en tiltaksarrangør for NAV-Vardøs ulike arbeidsmarkedstiltak. Attføringsarbeidet er det mest sentrale arbeidet i virksomheten. Virksomheten driver produksjon, salg, service og hovedmålsettingen er, gjennom disse ulike forretningsområdene, å tilby mennesker med ulike yrkeshemminger tilrettelagt arbeid, arbeidsutprøving og/eller arbeidspraksis.

Location:

Organisations in the area: