Beiarvekst AS


Reference: NO2017-079
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-11-20
Expiration date: 2019-11-20
Scope of Services: VTA
Number of Service Users: 8
Number of Staff members: 4
Overall score:

Address: Trones,
Tollå,
8114,
Norway
Contact Person: Silje V. Pedersen
Email: silje@beiarvekst.no


Description:

BeiarVekst is a small company located Beiarn in Nordland county, that offers a “normalized” working environment for people with disabilities . The company is owned by the local authorities and a bigger, neighbouring company in the same business. The company employs four people on regular terms, and have as of today 8 people employed on special terms. Work tasks are designed to be varied and exciting. The company owns it own machinery, used in the production of different types of mustard based products. We have an agreement with a wholesaler who distributes and sells the produce. We also produce our own “almond flour” that we sell directly to the open marked. We also assist in packing accessories for customized windows for a local factory. In addition we have a trailer available for rent, and our own truck that is available for missions of various kinds. We are also in the start-up phase with other products, like goat cheese and spice. We always try to be available to the local community if someone needs our services, and it is something we are able to take care of.
Our mission and goal as a “social service provider”:
"Through production and different kinds of business, we will create jobs and activities for people who falls out of the “regular” job marked."Description in native language:

BeiarVekst er en liten vekstbedrift som holder til i Beiarn kommune i Nordland. BeiarVekst eies av Beiarn kommune og Bodø industri hvor hver part eier 50% hver av bedriften. Vi har pr. i dag 8 VTA plasser med 8 deltakere. Bedriften har 4 ordinært ansatte; daglig leder, attføringskonsulent og arbeidsleder.
Arbeidsoppgavene er varierte og spennende, vi har vårt eget produksjonslokale hvor vi i hovedsak produserer ulike sennepsprodukter. Beiarvekst har avtale med en grossist mottar produktene og selger disse ut til det åpne marked.
Vi har i tillegg vårt eget produkt, "malte mandler", som vi selv selger ut til det åpne marked. Vi pakker også tilleggsutstyr til vinduer for en lokal produsent.
Vi tar kjøreoppdrag med våre egne biler(en varebil og en lastebil), disse kan også leies.
Vi er i startfasen av pakking av krydder og produksjon av geitost. Beiarvekst stiller seg også disponibel for lokalsamfunnet dersom det er oppdrag vi ser oss kapable til å ta.
Vårt formålsparagraf er:
"Gjennom fabrikasjon og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for sysselsetting av personer som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet."

Location:

Organisations in the area: