Personalpartner AS


Reference: NO2018-018
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-03-09
Expiration date: 2021-03-09
Scope of Services: VTA, Lærekandidater, AFT, Avklaring og ARR
Number of Service Users: 200
Number of Staff members: 39
Overall score:

Address: Carlbergveien,
Moss,
1526,
Norway
Contact Person: Jørgen Lie
Email: jorgen.lie@personalpartner.no


Description:

Personalpartner is a flexible competence company in the employment and health field. Professionalism and precision are key to find the most appropriate solutions for their customers. They have 42 permanent employees and their goal is to facilitate increased work participation for people who are outside the ordinary working life in the Moss region. They cooperate closely with the business community in the region on work inclusion and they also have their own work arenas. They also cooperate with Østfold University College on academic topics and offer student practice.Description in native language:

Personalpartner er en fleksibel kompetansebedrift innenfor arbeid & helse, som med faglighet og presisjon finner de mest hensiktsmessige løsningene for kundene våre. Vi er 42 fast ansatte og vårt mål er å legge til rette for økt arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Vi har et bredt samarbeid med næringslivet i regionen om arbeidsinkludering og vi har også egne arbeidsarenaer. Vi samarbeider med Høyskolen i Østfold om faglige temaer og tilbyr studentpraksis.

Location:

Organisations in the area: