Rause AS


Reference: NO2017-051
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-10-06
Expiration date: 2019-10-06
Scope of Services: VTA
Number of Service Users: 36
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Postboks 72,
Rakkestad,
1891, Østfold,
Norway
Contact Person: Birger Ødegård
Email: post@rause.no


Description:

Rause PLC is an enterprise which arranges long-term employment adapted to the abilities of its clients.  The company is owned by the municipality of Rakkestad, Idun Industries PLC, Pettersen’s Electrical Installation PLC, and Helgesen Textiles.  The municipality of Rakkestad has a preferential right to 55% of the share capital.         


Rause PLC was founded on the 23rd of August 1990. The company has 5 department leaders, 1 supervisor, 1 work leader, 1 support worker and 1 manager.  At the present there are 20 approved places for long-term employment.


Their vision is: 'Our company will cater to everyone's needs for organized work and training, and be our partners 'and participants' first choice.'


Rause PLC competes in the open market in the sale and production of goods and services.  The company has a mechanical department, a packaging and installation department, an outdoor environment group and a used items shop.  They also provide a service with aid for the disabled of the municipality of Rakkestad.


The companies' aim is to produce work based on the capabilities of the individual worker.Description in native language:

Rause AS er tiltaksarrangør av varig tilrettelagt arbeid (VTA). Bedriften er eid av Rakkestad kommune, Idun Industrier AS, Pettersen’s El. Installasjon AS, og Helgesen Tekstil. Rakkestad kommune har fortrinnsrett til 55 % av aksjekapitalen. Rause AS ble stiftet 23.august 1990.  Bedriften har i dag 5 avdelingsledere, 1 fagleder, 1 arbeidsleder, 1 støttearbeider og 1 daglig leder. Vi har i dag 20 godkjente plasser VTA.


Vår visjon er:  «Vår bedrift skal favne alles behov for tilrettelagt arbeid og opplæring, og være våre samarbeidspartneres og deltakeres førstevalg».


 


Rause AS konkurrerer på det ordinære markedet med salg og produksjon av varer og tjenester. Bedriften har en mekanisk avdeling, en pakke og monteringsavdeling, en utemiljøgruppe og en bruktbutikk.  Vi formidler også hjelpemiddelservice for Rakkestad kommune.


Bedriftens formål er å tilrettelegge for arbeidsinnsats basert på egne forutsetninger.

Location:

Organisations in the area: