TRIGGER JOBB AS


Reference: NO2018-014
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2018-03-02
Expiration date: 2021-03-02
Scope of Services: VTA, AFT, OPPFØLGING OG AVKLARING
Number of Service Users: 430
Number of Staff members: 53
Overall score:

Address: Bakarvågen,
FLORVÅG,
5305,
Norway
Contact Person: Øyvind Golten Petteren
Email: oyvind.pettersen@trigger-as.no


Description:

Trigger Jobb AS (Trigger) is a rehabilitation company that provides adapted work and work training for people with different disabilities, as well as a supplier of work-oriented programs. Trigger has today approximatively 430 people in different programs.
The organization has 53 regular employees.
The productions are located in 6 different places on Askøy and Sotra. The department Trigger Jobbkompetanse is located at Sotra, Askøy and Fyllingsdalen. Totally Trigger has 8 locations.


NAV is the main principal.Description in native language:

Trigger Jobb AS (Trigger) er en attføringsbedrift som gir tilrettelagt arbeid og arbeidstrening til personer med yrkeshemming, samt er leverandør av arbeidsrettede tiltak. Trigger har pr. i dag inne ca. 430 personer i ulike tiltak.
Organisasjonen har 53 ordinært ansatte.
Produksjonene er lokalisert på 6 forskjellige steder på Askøy og Sotra. Avdeling Trigger Jobbkompetanse er lokalisert på Sotra, Askøy og i Fyllingsdalen.
Totalt har Trigger Jobb AS 8 lokasjoner.


NAV er hovedoppdragsgiver.

Location:

Organisations in the area: