Viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“


Reference: LIT2019-002
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-03-25
Expiration date: 2022-03-25
Scope of Services: Dienos socialinė globa asmens namuose
Number of Service Users: 31
Number of Staff members: 17
Overall score:

Address: Vydūno g. 56C,
Jurbarkas,
74112,
Lithuania
Contact Person: Monika Kornikienė
Email: info@jurbarkosp.lt


Description:

Public organisation „Social services of Jurbarkas“  provides social services for LR- citizens, having declared their residential place in Jurbarkas district municipality, since 18 years. There are 91 staff members in the organisation.


The social services that are provided:


- social day care at home for people with severe disabilities;


- home assistance;


- social day care in the institution for adults with mental and (or) physical disabilities;


- long- and short-term social care in the institution for adults with mental and (or) pshysical disabilities and elderly people;


- intensive crisis management assistance;


- accommodation in a lodging-house;


- support for guardians (caretakers) and adoptive parents;


- evaluation of the ability to care for oneself;


- provision of technical aids;


- free shower, washing services;


- massage services;


- specific transport services.Description in native language:


Viešoji įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“ jau 18 metų teikia socialines paslaugas Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams (jų šeimoms), kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturi, neįgiję arba praradę gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, sudarant šiems asmenims sąlygas ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padedant įveikti socialinę atskirtį. Įstaigoje dirba 91 darbuotojų.


Įstaigos teikiamos paslaugos:


- dienos socialinė globa asmens namuose/integrali pagalba;


- pagalba namuose;


- ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims;


- ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa asmenis su negalia;


- dienos socialinė globa institucijoje asmenims su negalia;


- intensyvi krizių įveikimo pagalba;


- apgyvendinimas ir laikinas apnakvindinimas nakvynės namuose;


- globėjų ir įtėvių rengimo, konsultavimo ir informavimo paslauga;


- gebėjimo pasirūpinti savimi socialinėje srityje vertinimas;


- aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;


- higienos paslaugos: skalbimas, dušas;


- masažas;


- transporto paslaugos

Location:

Organisations in the area: