Akmenės rajono socialinių paslaugų namai


Reference: LIT2020-012
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-11-25
Expiration date: 2023-11-25
Scope of Services: Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa įstaigoje
Number of Service Users: 115
Number of Staff members: 65
Overall score:

Address: Respublikos g. 28,
Naujoji Akmenė,
LT-85154,
Lithuania
Contact Person: Daiva Kvaukienė
Email: info@akmenespn.lt


Description:

On the 18th of May, 1992 was established a boarding house in the district of Akmene for people of old age and for adults with disabilities. On the 1st of April, 2004 the boarding house of Naujoji Akmene was renamed to the boarding house of social services of Akmene. Now this boarding house provides short term and long term social care services for old age and for adults with disabilities. Also services to home. Integral assistance to home for old age people and adults with severe disabilities. Assistance with issuance to technical means. Organization of transportation. Assistance with hygiene and care services. In 2019 there was opened a new centre for disabled people. Its a budget organization. The founder is Akmene district municipality. The vision of the district's social services home is to be a modern cooperative organization to provide quality social services for the people of Akmene district. The mission of social services is to provide common and special social services with complex special care for people with disabilities. One of the main tasks is to provide for people with disabilities to develop skills, to enable them to solve their social problems and to maintain their relations with society. Ensure the full range of services provided in the directory of social services. That is a qualified social care, health care, employment, socio-cultural activities and other services with a constant employee supervision and assistance. The target group - short term and long term recipients of social care services living in Akmene district social service home.Description in native language:

1992 metais gegužės 18 dieną Akmenės rajone buvo įsteigtas pensionas, kuriame gyvena senyvo amžiaus bei negalią turintys asmenys. 2004 metais balandžio 1 d. Naujosios Akmenės pensiono pavadinimas pakeistas į dabartinį pavadinimą – Akmenės rajono socialinių paslaugų namus, kuriuose šiuo metu teikiamos trumpalaikės, ilgalaikės senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia socialinės globos paslaugos, pagalbos į namus paslaugos, integrali pagalba į namus suaugusiems asmenims su sunkia negalia bei senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia, techninės pagalbos priemonių išdavimo, transporto organizavimo, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos ir kt. 2019 m. aidarytas naujas Neįgaliųjų dienos užimtumo centras. Įstaiga yra biudžetinė. Steigėjas (-ai) – Akmenės rajono savivaldybė. Akmenės rajono socialinių paslaugų namų vizija – būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas Akmenės rajono gyventojams. Socialinių paslaugų namų misija – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas, integralios pagalbos į namus, socialinės priežiūros paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Viena iš užduočių: „Socialinių paslaugų namų gyventojams sudaryti sąlygas ugdyti gebėjimus, sudaryti galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti jų ryšius su visuomene, užtikrinti visumą paslaugų, numatytų Socialinių paslaugų kataloge, t.y. kvalifikuotas stacionarias socialines globos, sveikatos priežiūros, užimtumo, sociokultūrinės veiklos organizavimo ir kitas paslaugas, esant nuolatinei darbuotojų priežiūrai ir pagalbai“. Tikslinė grupė – ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugų gavėjai, gyvenantys Akmenės rajono socialinių paslaugų namuose.

Location:

Organisations in the area: