GREP Grenland AS


Reference: NO2016-053
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2016-10-10
Expiration date: 2018-10-10
Scope of Services: - APS (internt og eksternt) - VTA (Varig tilrettelagt arbeid) - KiA (Kvalifisering i AMB) - TiA (Tilrettelagt i AMB) - AMO kurs - AMO Avklaring (Helse & rehabilitering) - AMO ARR (Arbeidsrettet rehabilitering) (Helse & rehabilitering) - Jobbmestrende oppfølging (APS finansiert)
Number of Service Users: 449
Number of Staff members: 144
Overall score:

Address: Postboks 1704,
Porsgrunn,
3998, Telemark,
Norway
Contact Person: Heidi Gjøsæter
Email: heidi@grepgrenland.no


Description:

GREP (Kompetanseutvikling Grenland AS) is a provider of vocational rehabilitation in Grenland. GREP is owned by four local municipalities.

GREP has about 200 regular employees and provides services to approx. 500 persons served. GREP is located in 9 different places in Grenland.

GREP offers rehabilitation, development and support to people who are on their way to work. Our business is twofold. Profitable and quality assured production, in our Kindergardens(and others) is an instrument to help people back to work or activity.Description in native language:

GREP Grenland AS er en attførings- og vekstbedrift, som er eid av fire grenlandskommuner.  GREP`s avdelinger har ca 200 ordinært ansatte og gir tilbud til ca. 500 deltakere.
GREP er lokalisert på 9 forskjellige steder i Grenland.
GREP tilbyr avklaring, rehabilitering, attføring, utvikling og oppfølging til mennesker som er på vei mot arbeid. Vår virksomhet er todelt. Lønnsom og kvalitetssikret produksjon, blant annet i barnehage, er virkemiddel for å bistå personer tilbake til arbeid eller aktivitet.

Location:

Organisations in the area: