NAMAS Vekst AS


Reference: NO2017-082
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2018-01-01
Expiration date: 2020-01-01
Scope of Services: VTA APS/AFT
Number of Service Users: 46
Number of Staff members: 19
Overall score:

Address: Lonbakkvegen,
Høylandet,
7977, Trøndelag,
Norway
Contact Person: Frode Leirvik
Email: post@namas.no


Description:

NAMAS Vekst AS was founded in 1990, and has Overhalla, Grong, Namsskogan, Lierne and Høylandet municipalities as owners. Each with 25 % of a total share capital of NOK 125.000,-
Vision: NAMAS Vekst AS develops people
Purpose: Namas Vekst AS is a rehabilitation company providing excellent services to NAV, municipalities and others. We do this through the production and services to private and public clients
The organization consists of six units, two in Overhalla and one in each of the other municipalities.
NAMAS Vekst AS offers permanently organized labor to 30 persons served (VTA) and labor practice in a sheltered workplace to 13 persons served (APS). We also offer our services to Grong Videregaaende Skole (Grong High School) and to our owners.
The organization consists of 19 employees with broad expertise in service delivery to persons served. The total number of people in the organization, both persons served and employees, is approximately 65.
We offer a broad variety of organized labor, which provides a god basis for professional rehabilitation.
NAMAS Vekst AS offers services such as:
Laundry operations
Transport missions
Office services
Retail operations in Namsskogan Familiepark, whith the opportunity of casting candles
Maintenance of city areas (lawn mowing, rubbish removal etc.)
Production of potato boxes, plant containers, wooden wedges etc.
Thrift store
The organization is an approved training company in office discipline.
The goal for NAMAS Vekst AS is to deliver professional rehabilitation of a high standard to NAV, surrounding municipalities, and other stakeholders in our service area which is Indre Namdal and Overhalla. The organization is constantly working on new projects and services, to be able to deliver a diversity of tasks to persons served.
NAMAS Vekst AS is environmentally conscious, and provides a good working environmentDescription in native language:

NAMAS Vekst AS ble stiftet i 1990 og har Overhalla, Grong, Namsskogan, Lierne og Høylandet kommune som eiere, hver med 25 % av en aksjekapital på kr. 125.000,-.
Visjon: NAMAS Vekst AS utvikler mennesker.
Formål: NAMAS Vekst AS er en attføringsbedrift som leverer gode tjenester til NAV og kommuner og andre. Dette gjør vi gjennom produksjon og tjenester til private og offentlige kunder.
Bedriften har 6 avdelinger fordelt på de 5 eierkommunene.
Tiltaksplasser: 30 – VTA og 13 APS.
Videre selges noen plasser til Grong Videregående Skole og eierkommuner.
Bedriften har for tiden 19 ordinært ansatte, med en bred sammensatt kompetanse.
Totalt er det omtrent 65 personer i bedriften.
Vi har et variert arbeidstilbud som gir et godt grunnlag for å gi et godt attføringsfaglig tilbud.
Bedriften tilbyr tjenester som for eksempel:
- Drift av eget vaskeri.
- Butikk i Namsskogan Familiepark med lysstøping.
- Transportoppdrag.
- Vedlikehold av uteområder (plenklipping, rydding, etc.)
- Produksjon av potetkasser, plantekasser, trekiler etc.
- Kontortjenester.
- Bruktbutikk
Bedriften er godkjent som opplæringsbedrift i kontorfaget.
Målet er å være en totalleverandør av attføringstjenester av høy kvalitet til NAV, eierkommunene og andre i vårt tjenesteområde som er Indre Namdal og Overhalla.
Vi jobber hele tiden med nye prosjekter for å utvikle bedriften, og for å kunne tilby ett mangfold av oppgaver til nye grupper som kommer inn.
NAMAS Vekst AS er en miljøbevisst bedrift med et godt arbeidsmiljø.

Location:

Organisations in the area: