Valdres Kompetansevekst AS og Valdres Kompetansevekst Pluss AS


Reference: NO2017-101
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2017-12-16
Expiration date: 2019-12-16
Scope of Services: Introduksjonsprogram Arbeidsrettede kurs Arbeidsforberedende trening
Number of Service Users: 60
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Kongsvegen,
LEIRA i Valdres,
2920,
Norway
Contact Person: Kari Sandvik
Email: kari@vkv.no
Website: https://vkv.no/


Description:

Valdres Kompetansevekst as (VKV) is a vocational rehabilitation company established in 2004. The daughter company Valdres Kompetansevekst Pluss as (VKV Pluss) was established in 2017 to provide the coursus ‘Arbeidsforberedende trening’ for NAV. The companies have 40-80 participants and 10 employees. VKV provide supported employment and job-focused courses. The aim is for people to get ordinary, paid jobs. Work practice take place in cooperation with the local business sector and sometimes internal, in facilitated production/areas. Internal work-areas are woodworking, redesign shop and office.



Description in native language:

Valdres Kompetansevekst as (VKV) er en kompetanse- og attføringsbedrift stiftet i 2004. Datterbedriften Valdres Kompetansevekst Pluss as (VKV Pluss) ble opprettet i 2017, for å svare på NAVs krav for å kunne levere det skjermede tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Bedriftene gir tilbud til 40-80 arbeidssøkere/kursdeltakere og har 10 ansatte. VKV har et bredt spekter av attføringstilbud og arbeidsrettede kurs, samt introduksjonsprogram. Målet er å bistå folk til ordinært, lønnet arbeid. Arbeidstrening og utprøving foregår primært i samarbeid med næringslivet og noe internt i egne avdelinger. Interne arbeidstreningsområder er trebearbeiding/verksted, bruktbutikk, lager, kontor.

Location:

Organisations in the area: