Vekst Nordkapp AS


Reference: NO2017-125
Type: EQUASS Assurance (2012)
Certification date: 2018-01-27
Expiration date: 2020-01-27
Scope of Services: VTA - Varig tilrettelagt arbeid, APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
Number of Service Users: 25
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Postboks 14,
Honningsvåg,
9751,
Norway
Contact Person: Grethe Lill Vollan
Email: grethe@vekst-nordkapp.no


Description:

Vekst Nordkapp AS was established 01.01.1991, under the name of Honningsvåg Produkter AS, and its owned 100% of Nordkapp Commune.
Today we have 25 clients and 6 leaders, and also 2 leaders in project work. We have 15 places for VTA, 10 for APS.
The location of the company is very central in the town of Honningsvåg, and includes a shop/café, departments for printing/copying, carpenting and textiles.
Our main costumer today is NAV, but through or departments we also offers our services to several local businesses.
Our main goal is to developed people through work.Description in native language:

Vekst Nordkapp AS ble etablert som Honningsvåg Produkter AS 01.01.1991. Bedriften var Finnmarks eneste Produksjonsrettede Verksted (PV), med 10 godkjente plasser (kun 6 plasser var besatt), og 3,5 stillinger som ledere. Den 01.01.2001 ble bedriften godkjent som arrangør av AFT (dagens APS), med 5 plasser. Fra 01.10.2001 konverterte bedriften til ASVO-bedrift med 15 plasser, og fra 01.01.2002 ble vi VTA-bedrift med samme antall plasser. Fra 01.01.2004 fikk vi utvidet antall plasser i APS til 10. Fra 01.08.2008 ble bedriften godkjent som tiltaksarrangør for Arbeid med Bistand (AB), med 1 tilrettelegger. Dette tiltaket ble avviklet 28.02.2016 pga nye regelverk hos Nav, og stillingen til dette tiltaket ble avviklet. Bedriften startet som underleverandør for tiltaket avklaring og oppfølging i 2016. Personer som er inne på disse tiltak varierer veldig. Personene på disse tiltakene er ikke med i antallet som vi har på Vta og Aps plass.  Bedriften er   100% eid av Nordkapp kommune. Bedriftens hovedmål er å utvikle mennesker. I dag er det ansatt 15 personer i VTA, 10 deltakere i APS samt 8 ledere inkludert 2 prosjektstillinger.


Vekst Nordkapp AS er lokalisert midt i Honningsvåg sentrum, og foruten butikk/café har vi snekkeravdeling/brenselavdeling, trykkeri og tekstilavdeling. Vår viktigste kunde er NAV, men vi tilbyr også våre tjenester til det lokale næringsliv o.a.

Location:

Organisations in the area: