Papilot, zavod, Ljubljana


Reference: SLO2022-006
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2023-01-13
Expiration date: 2026-01-13
Scope of Services: Storitve zaposlitvene rehabilitacije Program socialna vključenost
Number of Service Users: 28 (SV), 42 (ZR)
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Prušnikova 95,
Ljubljana-Šentvid,
1210,
Slovenia
Contact Person: Katarina Gruden, Klara Jerebic
Email: info@papilot.si


Description:

Papilot, Institute for enhancement and development of the quality of life was found in 1995 and employs a large number of professionals in the field of education, psychology, professional rehabilitation, employment and occupational therapy. As our name states the main purpose of Papilot is to enhance and develop the quality of life, for which we use a holistic, interdisciplinary approach, emphasising promotion of social inclusion of people with special needs. Our main activities are focused on promotion of social Entrepreneurship, education, training and guidance of persons with disabilities, unemployed and other vulnerable groups. Aim of our services and activities is to provide employment opportunities, equal treatment, effective social inclusion and quality work with vulnerable groups and enabling their successful reintegration into the labour market and society.Description in native language:

Papilot, zavod za izpopolnjevanje in razvoj kakovosti življenja je bilo ustanovljeno leta 1995 in zaposluje veliko število strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, psihologije, zaposlitvene rehabilitacije, zaposlovanja in delovne terapije. Kot že ime pove glavni namen Papilota je krepitev in razvoj kakovosti življenja, pri čem uporabljamo holistični, interdisciplinarni pristop, poudarjanje spodbujanja socialne vključenosti ljudi z posebnimi potrebami. Naše glavne aktivnosti so usmerjene v promocijo socialnega podjetništva, izobraževanja, usposabljanja in svetovanje invalidom, brezposelnim in drugim ranljivim skupinam. Cilj naših storitev in dejavnosti je zagotoviti zaposlitvene možnosti, enakopravno obravnavo, učinkovito socialno vključevanje in kakovostno delo z ranljivimi skupinami in omogočanje njihove uspešne reintegracije v trg dela in družbo.

Location: