BĮ Plinkšių globos namai


Reference: LIT2020-006
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-09-10
Expiration date: 2023-09-10
Scope of Services: Institutional social care for the adults with disabilities and the elderly
Number of Service Users: 34
Number of Staff members: 40
Overall score:

Address: Mokyklos g.3, Plinkšės,
Plinkšės,
Lithuania
Contact Person: Rima Kazlauskaitė
Email: sekretore@plinksiugloba.lt


Description:

The facility was opened in 1993, upon the establishment of the Mažeikiai District Care Home for Orphans and Elderly People. After the re-organisation in 2016, the facility continues to operate as the Plinkšiai Care Home. The facility is located in Plinkšiai village, Mažeikiai district. It provides institutional social care (long-term, short-term) services for adults with disabilities and the elderly. The facility currently offers 40 in-patient beds for social care. The Plinkšiai Care Home provides social work, communication and counselling, housing, catering, personal hygiene and domestic, nursing and personal health care, transport and religious services. The organisation operates in conformity with its mission, vision and objectives. The facility’s primary objective is to meet the needs of the population through the implementation of an effective social assistance system to constantly ensure the social security, human dignity of people, and to enhance their capacities.Description in native language:

Įstaigos veiklos pradžia yra 1993 m. kai įsikūrė Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namai. Nuo 2016 m. įvykus reorganizacijai įstaiga savo veiklą tęsia kaip Plinkšių globos  namai. Įstaiga įsikūrusi Plinkšių kaime, Mažeikių rajone. Teikiamos institucinės socialinės globos paslaugos (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims. Šiuo metu įstaigoje yra 40 vietų socialinei globai. Plinkšių globos namai teikia socialinio darbo, bendravimo bei konsultavimo, būsto, maitinimo, asmeninės higienos ir buitines, slaugos ir asmens sveikatos priežiūros, transporto bei religinių apeigų paslaugas. Organizacija veikia vadovaudamasi savo misija, vizija bei išsikeltais tikslais. Svarbiausias įstaigos tikslas – tenkinti gyventojų poreikius, įgyvendinant efektyvią socialinės pagalbos sistemą, kuri nuolatos garantuotų gyventojų socialinį saugumą, žmogiškąjį orumą bei užtikrintų jų įgalinimą.

Location:

Organisations in the area: