Savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2022-003
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2023-02-15
Expiration date: 2026-02-15
Scope of Services: Šeimos gerovės skyrius – informavimas, konsultavimas, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, psichosocialinė pagalba, vaikų dienos priežiūra; Skyrius Krizių centras – informavimas, konsultavimas, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba
Number of Service Users: 214
Number of Staff members: 46
Overall score:

Address: Ežero g. 23,
Kaunas,
47166 ,
Lithuania
Contact Person: Kristina Stanislovaitienė
Email: centras@kaunorspc.lt


Description:

Kaunas District Social Services Centre - a team of creative and encouraging professionals, organising social services for Kaunas district citizens. Employees creativity, responsibility and desire to improve give Kaunas District Social Services Centre the opportunity to grow continually.


The Family Welfare Department provides services to families who are going through a crisis or have experienced strong emotional experiences, who want to gain or improve parenting skills. The Team provides psychosocial approach to families, helping to develop best parents-children relationships and discover their capabilities and opportunities. There are organised various sociocultural educational services, programs to refine communication skills, to understand own feelings and express them, create interpersonal trustworthy and respectful relationships for children in day centre.


In Crisis Centre women with their children can find temporary shelter and receive concentrated consultation of social worker and psychologist.


The results of over 15 years of activities show that the Kaunas District Social Services Centre is able to develop an effective social assistance system for children and families. Social services centre is interrelated by respect, openness and belief in human potential, continuous improvement, ability to cooperate and create value - for the person, family and community.Description in native language:

Kauno rajono socialinių paslaugų centras yra įžvalgių ir veržlių profesionalų komanda, organizuojanti ir teikianti socialines paslaugas Kauno rajono gyventojams. Darbuotojų profesionalumas, kūrybiškumas, atsakingumas ir noras tobulėti suteikia Kauno rajono socialinių paslaugų centrui galimybę nuolat augti.


Kauno rajono socialinių paslaugų centro Šeimos gerovės skyriuje teikiamos paslaugos šeimoms, išgyvenančioms krizę ar patyrusioms stiprius emocinius išgyvenimus, norinčioms įgyti tėvystės įgūdžių ar juos tobulinti. Teikiama  psichosocialinė pagalba šeimoms, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes. Vaikų dienos centre vaikams organizuojamos sociokultūrinės paslaugos, edukacijos ir programos tobulinti bendravimo įgūdžius, mokytis pažinti savo jausmus, tinkamai juos išreikšti,  kurti pagarba ir pasitikėjimu grįstus tarpusavio santykius.


Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriuje Krizių centre moterys su vaikais gali rasti saugų laikiną prieglobstį bei gauti intensyvią socialinio darbuotojo ir psichologo  specialistų pagalbą.


Daugiau nei 15 metų veiklos rezultatai rodo, kad Kauno rajono socialinių paslaugų centras geba plėtoti efektyvią socialinės pagalbos sistemą Kauno rajone ir užtikrinti teikiamų socialinių  paslaugų prieinamumą vaikams ir šeimoms. Šioje kelionėje dalyvaujama drauge su paslaugų gavėjais, partneriais ir bendraminčiais.


Kauno rajono socialinių paslaugų centrą vienija pagarba, atvirumas ir tikėjimas žmogaus potencialu, atsakomybė ir tvarumas, nuolatinis tobulėjimas, gebėjimas bendradarbiauti ir kurti vertę – žmogui,  šeimai ir bendruomenei.

Location:

Organisations in the area: