Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras


Reference: LIT2024-001
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2024-03-26
Expiration date: 2027-03-26
Scope of Services: - Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti (Globos centras) - Intensyvi krizių įveikimo pagalba (Krizių centras) - Socialinė priežiūra šeimoms (Atvejo vadybos ir socialinių paslaugų šeimai skyrius)
Number of Service Users: Case Management and Social Services for Families Unit: 125 families Foster Care Centre - 88 children Crisis Centre - 3 families
Number of Staff members: 36
Overall score:

Address: Laisvės g. 83, Mažeikiai,
Lithuania
Contact Person: Renata Didžiulienė
Email: info@mazeikiugloboscentras.lt


Description:

Mažeikiai District Family and Child Welfare Centre is one of the largest institutions providing social services in Mažeikiai district. The budgetary institution was established in 2016 after reorganization of Mažeikiai District Orphanage and Elderly Peoples’ Home. On 01.07.2018, the Care Centre started activities, on 01.06.2020 – the Crisis Centre, and the Case management and social services for families have been provided since 07.01.2020.
Services provided at the Centre:
- General social services (informing, consulting, mediation and representation, socio-cultural services);
- Social care services (social care for families, accommodation, temporary night accommodation, intensive help to cope with crises, psychosocial aid, assistance for guardians (carers), on-call guardians, adopters and members of adopter families)
- Preventive social services (coordination of complex services for family, open activities for young people, family conference); - Social care services (short-term and long-term social care).
Mission – Developed system of high level social welfare services.
Vision – A safe environment for our customers and future generations.
The EQUASS quality standard is implemented in the following departments:
1. Crisis Centre;
2. Case Management and Social Services for families;
3. Care Centre.Description in native language:

Mažeikių rajono šeimos ir vaiko gerovės centras yra viena didžiausių socialines paslaugas teikiančių įstaigų Mažeikių rajone. Biudžetinė įstaiga įkurta 2016 m., reorganizavus Mažeikių raj. vaikų našlaičių ir senelių globos namus. 2018-07-01 čia veiklą pradėjo Globos centras, nuo 2020-06-01 – Krizių centras, o Atvejo vadybos ir socialinių paslaugų šeimoms pradėjo veikti 2020-07-01.


Centre teikiamos paslaugos:
- Bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos);
- Socialinės priežiūros paslaugos (socialinė priežiūra šeimoms, apgyvendinimas, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba, pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įvaikintojams ir šeimynų dalyviams)
- Prevencinės socialinės paslaugos (kompleksinių paslaugų šeimai koordinavimas, atviras darbas su jaunimu, šeimos konferencija);
- Socialinės globos paslaugos (trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa).
Misija – kuriame aukštos socialinės gerovės paslaugų sistemą.
Vizija – saugi aplinka mūsų klientams ir ateities kartoms.


EQUASS kokybės standartas diegiamas šiuose skyriuose:
1. Krizių centre;
2. Atvejo vadybos ir socialinių paslaugų šeimoms
skyriuje;
3. Globos centre.

Location:

Organisations in the area: