Biržų rajono Legailių globos namai


Reference: LIT2021-011
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-13
Expiration date: 2025-01-13
Scope of Services: Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos
Number of Service Users: 34
Number of Staff members: 29
Overall score:

Address: Legalių g. 1, Legailių km., Pačeraukštės sen.,
Biržų rajonas,
Lithuania
Contact Person: Loreta Šernienė
Email: legailiai@gmail.com


Description:

The care home in Legailiai, Birzai district is a budget institution for 50 people providing social care services to the elderly residents of the district. The founder of the care home is Biržai district municipality. Our main activity is social work activities related to accommodation, long-term or short-term care for the elderly, creating non-degrading living conditions, ensuring the provision of quality social and personal health care services, meeting individual needs according to age and disability, developing and maintaining independence, representing or defending the client's rights and interests, and providing other services listed in the Catalog of Social Services and taking into account the health, hobbies and interests of the residents.Description in native language:

Biržų rajono Legailių globos namai yra 50 vietų biudžetinė įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus rajono gyventojams. Globos namų steigėjas yra Biržų rajono savivaldybė. Pagrindinė mūsų veikla – socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu, t.y. ilgalaikė ar trumpalaikė senų žmonių globa, sudarant žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinant kokybiškų socialinių ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, individualių asmens poreikių priklausomai nuo amžiaus ir negalios pobūdžio tenkinimą, savarankiškumo ugdymą ir palaikymą, kliento teisių ir interesų atstovavimą ar gynimą bei teikti kitas paslaugas, išvardytas Socialinių paslaugų kataloge, ir atsižvelgiant į gyventojų sveikatą, pomėgius, interesus. Tinklalapis:

http://www.legailiai.puslapiai.lt 


Location:

Organisations in the area: