Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras


Reference: LIT2020-019
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-05-14
Expiration date: 2024-05-14
Scope of Services: Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo namuose paslaugos šeimoms patiriančioms socialinę riziką. Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos socialinę riziką patiriantiems vaikams (visą parą). Trumpalaikės socialinės globos paslaugos socialinę riziką patiriantiems ir likusiems be tėvų globos vaikams. Psichosocialinės pagalbos paslaugos moterims, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir jų šeimos nariams. Apgyvendinimo krizių centre paslaugos moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos.
Number of Service Users: - Family support unit, 409 families. - Children welfare unit, 149 families. - Department of Social Care and Welfare 11 children. Woman support unit. – 271 persons.
Number of Staff members: Family support unit, 37 emp. - Children welfare unit, 7 emp. + 1 5emp. - Department of Social Care and Welfare. 15 emp. Woman support unit. – 13 emp.
Overall score:

Address: Debreceno g. 48,
Klaipėda,
LT-94149,
Lithuania
Contact Person: Viktorija Radavičienė
Email: gerovescentras@gmail.com


Description:

Budget institution Klaipeda City Family and Child Welfare Center (budget institution Klaipeda City Child Crisis Center was established) in 2003. July 1


2008 06 20 Budget institution Klaipeda City Child Crisis Center changed its name to budget institution Klaipeda City Family and Child Welfare Center.


The center provides the following services:


FAMILY ASSISTANCE DEPARTMENT


Case Management Division - the applied case management process;


Family Work Division - provides social skills development, support and (or) rehabilitation services at home for families at social risk;


CHILD AID DEPARTMENT


Department of work with guardians (caregivers) and adoptive parents - assistance services for guardians (caregivers) and adopters are provided;


Department of Social Care and Care - provides intensive crisis management services to children at social risk (24 hours a day) and short-term social care services to children at social risk and children left without parental care.


WOMEN'S AID DEPARTMENT


Psychosocial support services for women victims of domestic violence, trafficking in human beings, prostitution and their family members and accommodation in a crisis center for women and women with victims of domestic violence, trafficking in human beings, prostitution.Description in native language:

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras (biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto vaiko krizių centras įkurtas) 2003 m. liepos 1 d.


2008 06 20 Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto vaiko krizių centras pakeitė pavadinimą į biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras.


Centre teikiamos šios paslaugos:


PAGALBOS ŠEIMOMS PADALINYS


Atvejo vadybos skyrius – taikomas atvejo vadybos procesas;


Darbo su šeimomis skyrius – teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo namuose paslaugos  šeimoms patiriančioms socialinę riziką;


PAGALBOS VAIKAMS PADALINYS


Darbo su globėjais (rūpintojais) ir įtėviais skyrius – teikiamos pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugos;


Socialinės priežiūros ir globos skyrius –  teikiamos intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugos socialinę riziką patiriantiems vaikams (visą parą) ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos socialinę riziką patiriantiems ir likusiems be tėvų globos vaikams.


PAGALBOS MOTERIMS PADALINYS


Teikiamos psichosocialinės pagalbos paslaugos moterims, nukentėjusioms nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir jų šeimos nariams ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos.

Location:

Organisations in the area: