Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras


Reference: LIT2021-059
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-01-10
Expiration date: 2025-01-10
Scope of Services: Ilgalaikė ir/ar trumpalaikė socialinė globa (rūpyba) tėvų globos netekusiems vaikams. Paslaugos teikiamos adresu: Mokyklos g. 9, Naujasis Daugėliškis, Ignalinos r. Pupienos g. 2-14, Didžiasalio k., Ignalinos r. Agarinio g. 5-15, Didžiasalio k., Ignalinos r.
Number of Service Users: 18
Number of Staff members: 25
Overall score:

Address: Pupienos g. 4, Didžiasalio km.,
Ignalinos r.,
LT30153,
Lithuania
Contact Person: Jolita Vaiciukevičienė
Email: sala@ignalina.lt


Description:

The mission of the Didžiasalis Child Care and Family Support Services Center is to provide assistance to families at social risk or children without parental care by helping them to achieve personal independence and better integration into the community.


Children until the age of 18 and/or until completion of secondary or vocational education are eligible for the full range of services at the Center such as accommodation, food benefits, healthcare, mediation and representation, social assistance programs designed to develop self-management skills, job assistance programs.


Currently, there are eighteen recipients of the Center’s services (aged 10-19) living in community houses and families in Ignalina district. They are provided with consistent care and support by qualified specialists such as social workers, psychologists and nurses.Description in native language:

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro  misija – padėti socialinės rizikos vaikams, be tėvų globos likusiems vaikams ir krizinėje situacijoje atsidūrusioms šeimoms, gerinant jų gyvenimo kokybę, siekiant kuo didesnio jų savarankiškumo ir integracijos bendruomenėje.


 Apgyvendinimo, maitinimo, sveikatos priežiūros, kasdienio bei savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, tarpininkavimo ir atstovavimo, laisvalaikio ir užimtumo organizavimo ir kitas  paslaugas  Centre gauna  vaikai nuo gimimo iki 18 metų ir/ar kol baigs vidurinio ar profesinio ugdymo programą. Šiuo metu bendruomeninių namų bei šeimynų principu gyvena aštuoniolika Ignalinos rajono, 10-19 metų amžiaus  paslaugų gavėjų, kuriais nuolat rūpinasi kvalifikuotų specialistų: socialinių darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų, psichologo, slaugytojo komanda. 

Location:

Organisations in the area: