Dotnuvos slaugos namai


Reference: LIT2021-017
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-07-16
Expiration date: 2024-07-16
Scope of Services: Institucinė, socialinė ilgalaikė / trumpalaikė senyvo ir suaugusių asmenų su negalia globa ir slauga kartu su asmens sveikatos priežiūra
Number of Service Users: 47
Number of Staff members: 33
Overall score:

Address: Darželio g. 6,
Dotnuva, Kėdainių r.,
LT- 58392,
Lithuania
Contact Person: Ieva Žvikaitė
Email: slaugosnamai.dotnuva@kedainiai.lt


Description:

Dotnuva Nursing Home has begun its movement in 1995, in past hospital‘s accommodation. It is a budgetary institution, which provides inpatient nursing services. The Nursing Home is located in the town of Dotnuva, near the Parish of the Lord Revelation for St. Mary the Virgin. The mission of the institution is to provide qualified, high – quality social care services. The institution can accommodate 47 people. The recipients of the services are the oldsters and adult people with disabilities, who have declared their living place in the teritory of Kėdainiai district municipality and who can‘t take care of themselves and live independently in their own home and they need the constant help of qualified professionals.Description in native language:

Dotnuvos Slaugos namai savo veiklą pradėjo 1995 m. buvusios ligoninės patalpose. Tai yra biudžetinė įstaiga, kuri teikia stacionarias slaugos paslaugas. Slaugos namai įsikūrę pačiame Dotnuvos miestelyje, netoli Viešpaties apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos. Įstaigos misija teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialinės globos paslaugas. Įstaigoje gali gyventi 47 asmenys. Paslaugų gavėjai yra senyvo amžiaus žmonės ir suaugę asmenys su negalia, kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir nebegali savimi pasirūpinti bei savarankiškai gyventi savo namuose ir jiems reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų priežiūra.

Location:

Organisations in the area: