Elektrėnų socialinės globos namai


Reference: LIT2021-016
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-16
Expiration date: 2024-06-16
Scope of Services: Trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia
Number of Service Users: 39
Number of Staff members: 25
Overall score:

Address: Taikos g. 13,
Elektrėnai,
LT-26115,
Lithuania
Contact Person: Jolita Kubilienė
Email: Elektrenai.globosnamai@gmail.com


Description:

Elektrėnai Social Care Home was established in 1995. It is a 40-bed budget facility providing social care services for the elderly and for adults with disabilities. The establishment holds licenses for providing 3 different services – institutional social care (temporary and permanent) for the elderly, institutional social care (temporary and permanent) for adults with disabilities, and healthcare (general practice care). Elektrėnai Social Care Home is located in the town center, close to Elektrėnai Lagoon.


The mission of Elektrėnai Social Care Home is to provide permanent and temporary social care services to the elderly and to adults with disabilities depending on the level of their self-support which includes complex care that requires regular specialist supervision. The aim of Elektrėnai Social Care Home is to ensure a good quality service and a service user satisfaction with the services provided.  


Elektrėnai Social Care Home consist of two divisions – Elektrėnai Independent Living Home and Pakalniškiai Center that provides the residents with social care.Description in native language:

Elektrėnų  socialinės globos namai įsteigti 1995m. Tai 40  vietų biudžetinė įstaiga, kurioje  senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems  asmenims  su negalia teikiamos socialinės globos paslaugos.  Įstaiga  turi tris licencijas: institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) senyvo amžiaus asmenims, institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia  ir sveikatos priežiūros (bendrosios praktikos slauga) paslaugoms teikti. Elektrėnų socialinės globos namai randasi miesto centre, netoli Elektrėnų marių.


Elektrėnų socialinės globos namų misija – teikti  ilgalaikės ir trumpalaikės  socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti kompleksinė pagalba. Elektrėnų socialinės globos namų siekis – užtikrinti paslaugų kokybę ir paslaugų gavėjų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.


Elektrėnų socialinės globos namai turi du padalinius:  Elektrėnų savarankiško gyvenimo namus ir Pakalniškių centrą, kur jiems teikiamos socialinės priežiūros paslaugos.

Location:

Organisations in the area: