Fabijoniškių socialinių paslaugų namai


Reference: LIT2020-003
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-09-21
Expiration date: 2023-09-21
Scope of Services: Social day care
Number of Service Users: 28
Number of Staff members: 16
Overall score:

Address: S.Stanevičiaus str. 57,
Vilnius,
LT-07104,
Lithuania
Contact Person: Rūta Pagojienė
Email: pensionas@senoliai.lt


Description:

Fabijoniškės Social Services Center is the budgetary institution of Vilnius city. It was established in 1991. The building was specially designed and built in a calm and beautiful place near the pine forest. The Institution provides social services for residents of Vilnius city.


The institution has two departments:


1) Independent Living Home - provides accommodation and social services for single elderly people, who do not have their own home.


2) Day Care Centre - provides day social care services and short-term respite social care services for people with Alzheimer’s and other mental illnesses in the elderly.


Our mission – to provide accommodation and qualified social services for elderly people, day care and respite care services for people with Alzheimer’s and other mental illnesses in the elderly.


Our vision – to be innovative and to ensure qualitative services, focus on the needs, rights and quality of life of care receivers.


Our values – respect, empowering attitude, responsibility, quality, professionalism, creativity, innovations.


The institution provides services to 62 people. 30 employees work directly with service users. The institution has a total of 37 employees.Description in native language:

Fabijoniškių socialinių paslaugų namai yra Vilniaus miesto biudžetinė įstaiga. Ji įkurta 1991 m. Vilniuje specialiai tam suprojektuotame ir pastatytame name, ramioje ir gražioje vietoje prie pušyno. Fabijoniškių socialinių paslaugų namai teikia socialines paslaugas Vilniaus miesto gyventojams. Įstaigoje yra du padaliniai:


Savarankiško gyvenimo namai – teikia apgyvendinimo ir socialinės priežiūros paslaugas vienišiems senyvo amžiaus asmenims.


Dienos centras – teikia dienos socialinės globos ir trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugas asmenims, sergantiems Alzheimerio liga ir kitomis senatvės psichikos ligomis.


Įstaigos misija – teikti apgyvendinimo ir socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus asmenims bei dienos socialinės globos ir trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugas asmenims, sergantiems senatvės psichikos ligomis ir jų artimiesiems.


Įstaigos vizija – būti novatoriška įstaiga, teikiančia kokybiškas paslaugas, orientuotas į asmens poreikių, teisių ir gyvenimo kokybės užtikrinimą.


Įstaigos vertybės: pagarba, įgalinantis požiūris, atsakomybė, kokybė, profesionalumas, kūrybiškumas, novatoriškumas.


Įstaigoje paslaugas gauna 62 asmenys. Tiesiogiai su paslaugų gavėjais dirba 30 darbuotojų. Iš viso įstaigoje dirba 37 darbuotojai.

Location:

Organisations in the area: