Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-015
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-06-30
Expiration date: 2024-06-30
Scope of Services: Pagalbos į namus
Number of Service Users: 69
Number of Staff members: 45
Overall score:

Address: Ligoninės g. 13,
Ignalina,
Lithuania
Contact Person: Virginija Jančienė
Email: virginija.janciene@ignalina.lt
Website:


Description:

The center started operating on May 2, 2018 . In the center, there are 45 employees - case managers, social workers who work with families and social partners (for work with social services), social benefit specialists, visiting care staff, nursing and rehabilitation professionals. The average age of employees is 48 years. Center initiates and emphasis on teamwork. The principle of teamwork is applied in the provision of services and in making decisions about their quality as well as addressing the problems of service users. The average age of the recipient of the Centre's services is 73 years. Planning and organizing center activities helps achieve the center main goal - to provide quality social services that helps its users get dignified living conditions and helps them to integrate into society when a person of age, disability, and other reasons he is unable to do it by himself. Also the center effectively expands the circle of social services for those users who need them. Best performance indicator - positive evaluations and feedback from service users, also no complaints from service users and users actual quality of life improvement, increase in availability of services and development of inter-institutional cooperation.Description in native language:

Centras veiklą pradėjo 2018 m. gegužės 2 dieną. Dirba 45 darbuotojai – atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai  darbui su šeimomis bei socialinis darbuotojas (darbui su socialinėmis paslaugomis), socialinių išmokų specialistai, lankomosios priežiūros darbuotojai, slaugos ir reabilitacijos specialistai. Darbuotojų amžiaus vidurkis – 48-eri metai. Įstaigoje inicijuotas ir akcentuojamas komandinis darbas. Komandinio darbo principas taikomas teikiant paslaugas, priimant sprendimus dėl jų kokybės gerinimo, taip pat sprendžiant paslaugų gavėjų problemas. Centro paslaugų gavėjo amžiaus vidurkis – 73-eji metai. Planuodamas ir organizuodamas veiklą centras įgyvendina pagrindinį tikslą – teikiant kokybiškas nestacionarias  socialines paslaugas sudaryti žmogui orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir  padėti integruotis į visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti. Taip pat efektyvinti ir plėsti socialines paslaugas, atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius. Veiklos rodikliai – teigiami paslaugų gavėjų vertinimai ir atsiliepimai, skundų nebuvimas, klientų gyvenimo kokybės gerėjimas, paslaugų prieinamumo didėjimas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo plėtra.

Location:

Organisations in the area: