Jaunuolių dienos centras


Reference: LIT2019-010
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-04-24
Expiration date: 2022-04-24
Scope of Services: Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia (70 paslaugų gavėjų)

Number of Service Users: 67
Number of Staff members: 41
Overall score:

Address: Kranto g. 18,
Panevėžys,
LT-35173,
Lithuania
Contact Person: Virmanta Kvedarienė
Email: dienos_centras@hotmail.com


Description:

Jaunuolių dienos centras (JDC) is situated in the very centre of Panevėžys (Lithuania). That is why they are well known and visible in the local community. They started counting years of activity from 1996, the year when Panevėžys Town Council established this centre. The centre provides social day care services for intellectually impaired people aged 18years and older.


Their mission is to fully satisfy the needs of service users by specifically planning and organizing activities in JDC, improving life quality of service users and paying the utmost attention to the achievements of young adults. While providing services, they undoubtedly concentrate on activities stimulating interaction with other people as well as developing and maintaining working skills. They also try to advocate and promote rights and interests of their users. Motivating a continuous development and striving for new achievements are some of the most significant aims of their institution. The centre aims to build up confidence and ability to maintain an independent lifestyle along with improving physical and mental health. Users are offered special activities and events, nutrition care, transportation service and personal hygiene services.


Their activities are based on individual care plans mutually developed by JDC staff and users, paying careful attention to personal needs and skills as well as recommendations of other specialists. JDC also attempts to coordinate meeting the needs of users with those of their respective families and caregivers. Furthermore, they try to involve caregivers and parents in common activities and hobbies.At present they have 67 service users and 41 staff members (social workers, individual support staff, general support staff and administrative staff) in the centre. The uniqueness of the centre is an active participation in local, national and international projects. They are proud to welcome volunteers from various parts of the world, which enhances users and staff skill and knowledge level, promotes new friendships, broadens the horizons and teaches to cherish national traditions and share them with others.


The institution is friendly, open to innovations and learning community, which is trying to socialize and cooperate with other institutions by organizing theatre and dance festivals and users ‘handicrafts fairs. They are staffed and monitored for the consistent improvement of user’s good stable lifestyle, promotion of self – sufficiency and integration.Their motto is “give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime”.Description in native language:

Jaunuolių dienos centras (JDC) įsikūręs pačiame Panevėžio miesto centre. Todėl bendruomenėje esame gerai matomi ir girdimi. Savo veiklos metus skaičiuojame nuo 1996 metų. Mūsų steigėjas - Panevėžio miesto savivaldybė. Teikime dienos socialinės globos paslaugas sutrikusio intelekto asmenims nuo 18 metų amžiaus.


Mūsų misija – pilnai patenkinti paslaugų gavėjų poreikius, kryptingai planuojant ir organizuojant JDC veiklą; gerinti paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę, nuolat gerinant JDC teikiamų paslaugų kokybę; atsižvelgiant į paslaugų gavėjų pasiekimus, nuolat vertinti ir tobulinti JDC veiklos sritis.


Teikdami paslaugas, didelį dėmesį skiriame paslaugų gavėjų kasdieninio gyvenimo, darbinių įgūdžių ugdymui ir palaikymui, teisių gynimui ir integracijai. Skatiname nuolatinę savo paslaugų gavėjų pažangą ir tobulėjimą. Savarankiškumas ir įgalinimas yra vienas iš prioritetinių įstaigos tikslų. Paslaugų gavėjams organizuojamas turiningas ir naudingas laisvalaikis bei neformalus ugdymas. Taip pat maitinimo, pavėžėjimo, asmens higienos paslaugos.


Veiklą organizuojame pagal paslaugų gavėjo ir JDC specialistų komandos parengtą individualų globos planą. Atsižvelgiame į kiekvieno poreikius, gebėjimus, šeimos ir kitų specialistų pastabas ir rekomendacijas.


Jaunuolių dienos centras derina socialinių paslaugų teikimą neįgaliam asmeniui su neįgaliojo šeimos poreikiais bei skatina aktyvų paslaugų gavėjų šeimų įsitraukimą į bendrą veiklą.


Šiuo metu įstaigą lanko 67 paslaugų gavėjai, su jais dirba 41 darbuotojas: socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros personalas, pagalbiniai darbuotojai ir administracija.


Jaunuolių dienos centro išskirtinumas – plati projektinė veikla. Paslaugų gavėjai ir darbuotojai inicijuoja ir įgyvendina vietinius, nacionalinius ir tarptautinius projektus. Pas mus kasmet atvyksta savanoriai iš įvairių šalių. Tokio bendradarbiavimo ir partnerystės dėka paslaugų gavėjai ir darbuotojai įgyja naujų įgūdžių, užmezga naujų ryšių, praplečia akiratį, mokosi puoselėti ir perduoti savo šalies tradicijas kitiems, dalinasi gerąja patirtimi.


Esame draugiška, atvira, inovacijoms ir mokymuisi atvira bendruomenė. Bendraujame ir bendradarbiaujame su kitomis įstaigomis nacionaliniu ir tarptautiniu mastu. Organizuojame tarptautinius teatro ir šokio festivalius, nacionalines paslaugų gavėjų dirbinių muges.


Mes dirbame orientuodamiesi į nuolatinį ir nenutrūkstamą paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimą, įgalinimą, savarankiškumo skatinimą ir integraciją.


Įstaiga savo veiklą vykdo vadovaudamasi posakiu –„Duok žmogui žuvį ir jis bus sotus visą dieną, išmokyk žmogų žvejoti ir jis bus sotus visą gyvenimą“.

Location:

Organisations in the area: