Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras


Reference: LIT2021-027
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-07-23
Expiration date: 2024-07-23
Scope of Services: Institucinė socialinė globa (dienos) vaikams su negalia; Institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia.
Number of Service Users: 42
Number of Staff members: 30
Overall score:

Address: Livonijos g. 6,
Joniškis,
Lithuania
Contact Person: Edita Pratkienė
Email: sekretore@saule.joniskis.lm.lt


Description:

The day care center of Joniškis “Saulės” lower secondary school was opened in October, 2006. The center is the school unit, acting as a non-residential social care institution that provides daily and short-term stay social care, transport and catering services for children from 7 years old and adults with intellectual disabilities, mental, psychological, physical and complex disabilities, also for those with established large and very large special needs.


Services by the following specialists are provided at the Day care centre: physiotherapist, masseur, nurses, employment specialists, psychologist, social workers and social worker assistants. Description in native language:

2006 m. spalio mėnesį atidarytas Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centras. Centras yra mokyklos padalinys, veikiantis kaip nestacionari socialinės globos įstaiga, teikianti dienos ir trumpalaikės socialinės globos, transporto bei maitinimo paslaugas vaikams nuo 7 metų ir suaugusiems asmenims, turintiems sutrikusį intelektą, protinę, psichinę, fizinę, kompleksinę negalią bei nustatytus didelius ir labai didelius specialiuosius poreikius.


Dienos užimtumo centre paslaugas teikia šie specialistai: kineziterapeutas, masažistas, slaugytojas, užimtumo specialistai, psichologas, socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai.

Location:

Organisations in the area: