Kalvarijo socialiniu paslaugu namai


Reference: LIT2020-010
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2020-10-05
Expiration date: 2023-10-05
Scope of Services: Integrali pagalba - dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose
Number of Service Users: 20
Number of Staff members: 17
Overall score:

Address: Ugniagesių g. 1,
Kalvarija ,
Lithuania
Contact Person: Rūta Stepanauskienė
Email: e.raskauskiene@kalvarijaspc.lt


Description:

Kalvarija social service centre is a social service institution and its aim is to create circumstances for a person (or family) to develop or strengthen their capacity and opportunities in order to solve their social problems, maintain social relationships with society and overcome social exclusion. Ensure a provision of qualitative social services in Kalvarija municipality for persons, implementing the Law of the Republic of Lithuania on Social Services.


Institution's mission is based on its politics and is an integral part of the vision and strategically activity aims.Description in native language:

Kalvarijos socialinių paslaugų centras - socialinių paslaugų įstaiga, kurios tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti išspręsti socialinę atskirtį. Užtikrinti kokybiškų socialinių paslaugų teikimą Kalvarijos savivaldybės gyventojams įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą.


Įstaigos politika pagrįsta misija ir yra neatsiejama jos vizijos ir strateginių veiklos tikslų dalis.

Location:

Organisations in the area: