Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“


Reference: LIT2021-029
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-10-29
Expiration date: 2024-10-29
Scope of Services: Trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa, Vaiko palydėjimas į savarankišką gyvenimą paslauga
Number of Service Users: 86
Number of Staff members: 55
Overall score:

Address: Taikos pr. 68,
Klaipėda,
LT-93219 ,
Lithuania
Contact Person: Arvydas Viržintas
Email: sekretore@vgnrytas.lt


Description:

Klaipėda orphanage "Rytas" was established in 1993. We currently have 56 children between the ages of 5 and 18. The children live in 7 community orphanages (families), each with 8 children. They are named after beautiful names suitable for "Rytas": "Žara", "Spindulys", "Rasa", "Saulutė", "Žiburys", "Aušrinė" and "Vyturys". Brothers and sisters live together in one family, and one family consists of children from several families.


All children come to our home from a negative social environment, are extremely vulnerable, pedagogically neglected, in very poor health, completely devoid of communication, hygienic, work skills, seen only dark colors in life, suffered cold, wandered, starved, indifferent to good for a long time, beauty, the pain of another person, therefore the distorted understanding of values ​​is formed in them. Correction of the behavior and perception of such children requires the particularly careful and creative work of professionals, exceptionally attractive forms of employment, and a great deal of human warmth, love, care and support.


OUR GOAL: TO PREPARE ORPHANS AND CHILDREN LOST PARENTAL CARE FOR A FULL INDEPENDENT LIFE IN THE FAMILY AND IN SOCIETY.Description in native language:

Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ įkurti 1993 m. Šiuo metu juose auga 56 vaikai nuo 5 iki 18 metų amžiaus. Vaikai gyvena 7 bendruomeniniuose vaikų globos namuose (šeimynose), kiekvienoje po 8 vaikus. Jos pavadintos gražiais “Rytui” tinkančiais vardais: “Žara”, “Spindulys”, “Rasa”, “Saulutė”, “Žiburys”, “Aušrinė” ir “Vyturys”.  Broliai ir seserys gyvena kartu vienoje šeimynoje, o vieną šeimyną sudaro vaikai, atėję iš kelių šeimų.


Visi vaikai į mūsų namus ateina iš neigiamos socialinės aplinkos, yra ypatingai pažeisti, pedagogiškai apleisti, labai silpnos sveikatos, visiškai neturintys bendravimo, higieninių, darbinių įgūdžių, gyvenime matę tik tamsias spalvas, kentę šaltį, valkatavę, badavę, ilgą laiką augę abejingi gėriui, grožiui, kito žmogaus skausmui, todėl juose susiformavęs, iškreiptas vertybių supratimas. Tokių vaikų elgesio ir suvokimo korekcijai reikia ypatingai kruopštaus ir kūrybingo specialistų darbo, išskirtinai patrauklių užimtumo formų, labai daug žmoniškosios šilumos, meilės, rūpesčio ir paramos.


MŪSŲ TIKSLAS: PARUOŠTI NAŠLAIČIUS IR VAIKUS, NETEKUSIUS TĖVŲ GLOBOS, VISAVERČIAM SAVARANKIŠKAM GYVENIMUI ŠEIMOJE IR VISUOMENĖJE.

Location:

Organisations in the area: