Lauksargių globos namai


Reference: LIT2021-007
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-05-19
Expiration date: 2024-05-19
Scope of Services: Institucinė ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia
Number of Service Users: 50
Number of Staff members: 32
Overall score:

Address: Šlaito g. 5,
Lauksargių k., Tauragės r.,
Lithuania
Contact Person: Jolanta Petraitienė
Email: info@lgn.lt


Description:

In the small, cozy village in Lauksargiai, near the town of Tauragė, in the Lauksargiai care home, the residents live interesting, active, meaningful and joyful life.


Care home - a modern and constantly improving residential social care service institution, providing high-quality, effective long-term (short-term) social care services for the elderly and adults with disabilities, taking into account the person's needs, age, health to ensure their proper care and full value quality of life.


The mission of the care home is to ensure the provision of high-quality, efficient, long-term (short-term) social care services for the elderly and adults with disabilities. In care home, social care services are provided to 50 residents at a time, of whom an average of 44 persons are with severe disabilities, when constant and complex care and assistance of employees is necessary. The age of the population is from 52 to 98 years old, about half of all residents of care home are in the age group from 81 to 90 years. 32 employees working in the care home.Description in native language:

Nedideliame, jaukiame, netoli nuo Tauragės miesto nutolusiam Lauksargių kaime, įsikūrusiuose Lauksargių globos namuose, neišvengiant pokyčių sveikatos ir socialinio gyvenimo srityse, gyventojai gyvena visavertį, įdomų, aktyvų, prasmingą ir džiaugsmingą gyvenimą. Globos namai - moderni ir nuolat tobulėjanti stacionari socialinės globos paslaugų įstaiga, teikianti kokybiškas, efektyvias ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į asmens poreikius, amžių, sveikatą, kad būtų užtikrinta tinkama jų priežiūra bei pilnavertė gyvenimo kokybė.


Globos namų misija – užtikrinti kokybiškų, efektyvių, asmens poreikius atitinkančių ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Globos namuose vienu metu socialinės globos paslaugos teikiamos 50 gyventojų, iš kurių vidutiniškai 44 asmenys su sunkia negalia, kuomet yra būtina nuolatinė ir kompleksinė darbuotojų priežiūra ir pagalba gyventojams. Gyventojų amžius - nuo 52 iki 98 metų, maždaug pusė visų globos namų gyventojų yra amžiaus grupėje nuo 81 iki 90 metų. Etatų skaičius globos namuose – 31, dirba 32 darbuotojai.

Location:

Organisations in the area: