NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRAS „KORYS“


Reference: LIT2021-033
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2021-08-25
Expiration date: 2024-08-25
Scope of Services: Dienos socialinė globa institucijoje: 1. Socialinių paslaugų asmenims su judėjimo ir kompleksine negalia padalinys, adr. Kaunas, Danų g. 15A; 2. Socialinių paslaugų asmenims su intelekto negalia padalinys, adr. Kaunas, Pabiržės g. 26.
Number of Service Users: 50
Number of Staff members: 42
Overall score:

Address: Danų 15 a,
Kaunas,
LT-45262,
Lithuania
Contact Person: Diana Skemundrienė
Email: info@nckorys.lt


Description:

Currently, we provide 4 types of services: day centre, homecare, supported living and respite care service. We are working towards development and implementation of outstanding social care at the national and local level. Our team is formed of skilled and experienced staff members who care for the clients and their wellbeing. We do our best to provide outstanding overall care and support to our clients. We are also making sure that our team staff members are always looked after by giving them constant support, advice and training. 


Our aim is to enable people with special needs to be independent as much as possible. We are working with people who have learning, physical and profound and multiple learning disabilities. The main values of our organization are: respect, trust, responsibility, professionalism, simplicity and collaboration. Our mission is to make the lives of people with disabilities easier and more enjoyable.


DAY CENTRES: Department of Social Services for Persons with Physical and Complex Disabilities (Danu Rd. 15A - 40 places) and Department of Social Services for Persons with Learning Disabilities (Pabirzes Rd. 26 - 35 places). At our day centres, people are provided with a wide range of activities during the day, such as: arts, computer activities, handcrafts, daily skills, cooking activities and etc. Also our day centre has got physiotherapists and occupational therapist who are responsible for our clients physical wellbeing. If necessary, clients can get private and group sessions with psychologist who helps with their mental wellbeing. At day centre we do provide breakfast and lunch, so our clients can enjoy freshly cooked homemade meals.


RESPITE CARE SERVICE (6 places). Respite care service can be provided up to 5 days a week at once or unlimited care without any breaks can be provided for 6 months in one year. Often this place becomes a permanent home to some clients, so we make sure that our clients are feeling safe, comfortable and cozy all the time. We treat our clients with respect and dignity.


SUPPORTED LIVING SERVICE (20 places). The supported living service is provided for those who lack the skills and abilities to live on their own because of underlying learning or other disabilities. People who are living here are taught to live independently, express themselves and reach their goals during activities and various jobs.


HOMECARE SERVICE (40 persons). Homecare service is oriented for people who are unable to take care of themselves due to various physical or learning disabilities. Homecare service includes all necessary help and support that is required for a client - such as preparing meals, help with hygiene, home tidying, filling documents, organizing activities and etc. Physiotherapist and nurse also can visit clients if necessary.Description in native language:

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ yra Kauno m. savivaldybės biudžetinė įstaiga, nuo 1998 m. teikianti socialinės globos ir priežiūros paslaugas negalią turintiems asmenims. Paslaugos teikiamos mūsų įstaigos dienos centruose (Danų 15a. ir Pabiržės g. 26), savarankiško gyvenimo namuose (Pabiržės g. 26 ir Chemijos g. 5) bei asmens namuose. Esant poreikiui, mūsų Centre galima gauti trumpalaikės socialinės globos ar laikino atokvėpio paslaugas.


Teikdami paslaugas, suteikiame žmogaus orumą atitinkančią specialistų pagalbą pagal jo savarankiškumo lygį. Pas mus atėję žmonės džiaugiasi galėdami įdomiai ir naudingai praleisti dieną, išmokti vis ką nors naujo, lavinti savarankiškumo įgūdžius. Siekdami, kad žmonės su negalia būtų matomi mieste, dažnai organizuojame įvairias integracines išvykas. 


 Mūsų tikslas yra suteikti žmonėms, turintiems specialiųjų poreikių būti kuo daugiau savarankiškesniems. Mūsų klientai yra asmenys, turintys intelekto, judėjimo ir/ar kompleksinius sutrikimus. Pagrindinės mūsų organizacijos vertybės yra: pagarba, pasitikėjimas, atsakingumas, profesionalumas, paprastumas ir bendradarbiavimas. Apie Centro misiją kalba kiekviena mūsų pavadinimo raidė: esame KORYS – Kauno Organizacija Reikalingiems Ypatingo Santykio. Mes esame tam, kad negalia būtų lengvesnė. 


DIENOS CENTRAI: Socialinių paslaugų asmenims su judėjimo ir kompleksine negalia padalinys (Danų g. 15A - 40 vietų) ir  Socialinių paslaugų asmenims su intelekto negalia padalinys (Pabiržės g. 26 – 35 vietos).  Mes organizuojame veiklas dienos centre taip, kad atėjęs žmogus čia ne tik turiningai praleistų laisvalaikį, bet ir išmoktų jo savarankiškumui naudingų įgūdžių, plėstų savo akiratį, patirtų terapinį užimtumo poveikį. Siekdami normalizacijos ir individualizacijos principų įgyvendinimo, stengiamės išlaikyti pusiausvyrą tarp veiklų, į kurias lankytojas eiti turi pareigą ir tarp veiklų, kurias lankytojas renkasi pats. Tokias veiklas mes vadiname hobio veiklomis. Dienos metu siūloma daugybė įvairiausių veiklų, tokių kaip: menai, skaitmeninio raštingumo veikla, rankdarbiai, kasdieniai įgūdžiai, maisto gaminimo veikla, keramika ir kt. Taip pat mūsų dienos centre dirba kineziterapeutai ir ergoterapeutas, kurie yra atsakingi už mūsų klientų fizinę gerovę. Sudaromos galimybės lankytojams dalyvauti privačiuose ir grupiniuose užsiėmimuose su psichologu, siekiant gerinti psichinę gerovę. Dienos centre tiekiame pusryčius ir pietus, todėl mūsų lankytojai gali mėgautis šviežiai paruoštais naminiais patiekalais.


TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS (6 vietos). Nuolatinės priežiūros paslauga gali būti teikiama iki 5 dienų per savaitę neterminuotai arba iki 6 mėnesių per vienerius metus. Dažnai ši vieta tampa nuolatiniais kai kurių klientų namais, todėl mes stengiamės, kad mūsų klientai visą laiką jaustųsi saugiai, patogiai ir jaukiai.


SAVARANKIŠKO GYVENIMO APGYVENDINIMO PASLAUGA (20 vietų). Savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinami iš dalies nesavarankiški  negalią turintys asmenys, kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka. Čia gyvenantys žmonės mokomi gyventi savarankiškai, išreikšti save ir pasiekti užsibrėžtų tikslų vykdant įvairias veiklas.


PAGALBOS NAMUOSE PASLAUGOS (40 asmenų). Pagalbos namuose paslaugos teikiamos žmonėms, negalintiems savimi pasirūpinti dėl įvairių sveikatos sutrikimų. Ši paslauga apima visą reikalingą pagalbą ir paramą, kurios reikia klientui, pavyzdžiui, maisto ruošimas, pagalba higienos srityje, namų tvarkymas, dokumentų pildymas, užimtumo organizavimas ir kt. Jei reikia, kineziterapeutai ir slaugytoja taip pat įtraukiami į paslaugų teikimą.

Location:

Organisations in the area: