Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras


Reference: LIT2021-062
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-02-02
Expiration date: 2025-02-02
Scope of Services: Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos šeimoms, patyrusioms riziką.
Number of Service Users: 130
Number of Staff members: 20
Overall score:

Address: L. Giros g. 3 D,
Pakruoji,
LT-83150,
Lithuania
Contact Person: Rasa Gutauskienė
Email: ncentras@gmail.com
Website: https://pnspc.lt


Description:

Pakruojis Outpatient Social Services Centre was established in October 24th, 2004 according to the decision of the Council of the District of Pakruojis. On the 1st of March 2016 social workers for family work joined the activities of the community service. The mission of the institution is to provide general and special social services to the persons with social problems. The institution is located in the premises of the former hospital, which was partially renovated from the infrastructure program, financed by the Ministry of Social Affairs and the Municipality. The institution has 81 employees and there have been established 5 subdivisions – a community service, a care center, a temporary residence home, integral care and help at home.


20 employees in the community service – 15 social workers, 4 case managers and a senior social worker - provide services for the families and children growing in them. The recipients of the services are the families raising the children who face difficulties and who receive general and special social services.Description in native language:

Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centras įkurtas 2004 m. spalio 24 d.,Pakruojo rajono tarybos sprendimu T – 308. Į bendruomeninių paslaugų tarnybos veiklą socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis įsijungė 2016 m. kovo 1 d. Įstaigos misija – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas asmenims, turintiems socialinių problemų. Įstaiga įsikūrusi buvusios ligoninės patalpose, kurios buvo dalinai atnaujintos iš SADM finansuotos infrastruktūros programos bei savivaldybės lėšų. Įstaigoje dirba 81 darbuotojas, įkurti 5 padaliniai – bendruomeninių paslaugų tarnyba, globos centras, laikino gyvenimo namai, integrali pagalba ir pagalba į namus.


 Bendruomeninių paslaugų tarnyboje paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams teikia 20 darbuotojų – 15 socialinių darbuotojų, 4 atvejo vadybininkai ir vyresnysis socialinis darbuotojas.  Paslaugų gavėjai – šeimos, auginančios vaikus, susiduriančios su sunkumais, kurioms teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos.

Location:

Organisations in the area: