Šiaulių miesto savivaldybės vaikų namai


Reference: LIT2021-071
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-03-07
Expiration date: 2025-03-07
Scope of Services: Bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos patiriančioms socialinę riziką šeimoms ir juose augantiems vaikams
Number of Service Users: 38
Number of Staff members: 6
Overall score:

Address: K. Korsako g. 61,
Šiauliai,
78370,
Lithuania
Contact Person: Kostas Rušinskas
Email: info@svgn.lt


Description:

Šiauliai City Municipal foster home for children was founded on the 1st of September in 1992, in order to improve the living conditions of foster children. 2015 saw the implementation of a project titled “Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant Šiaulių mieste Šiaulių miesto vaikų globos namų patalpas” (“Development of stationary social services in Šiauliai city by establishing new facilities for Šiauliai city foster home”), which facilitated the foster home’s move to a different location with newly built accommodations for children and administrative buildings at K. Korsako street, bldg. 61, Šiauliai city. The newly established building complex consists of multiple semi-detached house-style buildings for children to live in, allowing them to live in smaller groups consisting of a few children and social workers. The aforementioned structure for the living quarters seeks to make the conditions for children more similar to those of children living in families.


The Šiauliai City Municipal foster home is a stationary social service institution, providing foster care and representation as legal guardians for children without parental care, ranging from ages from 0 to 18. The foster home also provides social services to socially vulnerable families. Operations of the foster home are based on the principles of transparency, responsibility and publicity. In order to facilitate the operations of the institution 60 staff members are being employed (including 10 social workers who work directly with socially vulnerable families). The operations are funded from the national budget, local municipality budget, EU and other grants, some funds are coming as fees from services that the foster home provides. Šiauliai foster home’s mission: providing institutional care (guardianship) for children left without parental care, providing temporary accommodations for them in families who are standing-by as foster parents, socialization and education of the children and the representation of their legal rights, helping socially vulnerable families by working with them directly. Social services in regards to socially vulnerable families are being offered since March of 2017. According to the Šiauliai municipality administration director’s order, effective July 1st of 2018, these services were expanded and additional responsibilities were assigned to the foster home to administer, such as expanded involvement with the families, legal conflict resolution for families in question and similar services which are required.Description in native language:

Šiaulių vaikų globos namai įkurti 1992 metų rugsėjo 1 d. Siekiant pagerinti vaikų gyvenimo sąlygas, 2015 m. įgyvendintas projektas „Stacionarių socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste įrengiant Šiaulių mieste Šiaulių miesto vaikų globos namų patalpas“. 2015 m. spalio mėn. vaikų globos namai persikėlė į naujas patalpas, adresu: K. Korsako g. 61, Šiauliai. Naujose patalpose vaikų gyvenimo sąlygos maksimaliai priartintos prie gyvenimo sąlygų šeimoje. Vaikų globos namai - stacionari biudžetinė įstaiga, teikianti socialinės globos paslaugas ir vykdanti globėjo (rūpintojo) funkcijas tėvų globos netekusiems vaikams nuo 0 iki 18 metų. Taip pat teikia socialines paslaugas socialinę riziką patiriančioms šeimoms, vykdo globos centro ir krizių ir dienos  centro funkcijas. Socialinės globos įstaigos veikla grindžiama skaidrumo, atskaitomybės, viešumo principais. Šiaulių vaikų globos namų veiklai užtikrinti patvirtinti 60 etatų (tame tarpe 10 darbui su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką). Vaikų globos namų funkcionavimas užtikrinamas naudojant valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, ES ir rėmėjų lėšas, pajamų, gautų už atsitiktines paslaugas, lėšas. Įstaigos misija: be tėvų globos likusių vaikų institucinė globa, laikinas vaikų apgyvendinimas budinčių globotojų šeimose, jų ugdymas, socializacija, vaikų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas, paslaugų teikimas šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, dienos centro paslaugos socialinę riziką patiriantiems vaikams.  Socialinės priežiūros paslaugos socialinę riziką patiriančioms šeimoms teikiamos nuo 2017 m. kovo mėnesio. Nuo 2018 m. liepos 1 d. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Vaikų globos namams pavesta vykdyti atvejo vadybos taikymą ir inicijavimą, atvejo nagrinėjimą, pagalbos šeimai poreikių vertinimą, pagalbos plano sudarymą ir įgyvendinimą, šeimos stebėseną.

Location:

Organisations in the area: