Viešoji įstaiga "Vilties akimirka"


Reference: LIT2019-005
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2019-04-03
Expiration date: 2022-04-03
Scope of Services: Dienos socialinės globos paslaugos
Number of Service Users: 24
Number of Staff members: 17
Overall score:

Address: Kareivių g. 2C,
Vilnius,
Lithuania
Contact Person: Andrius Šleivys
Email: viltiesakimirka@viltis.lt


Description:

Public institution „Vilties Akimirka“  is a non-profit public legal entity founded on May 27, 1999, located in Vilnius, Kareiviu str. 2C. It was established by public society „Viltis“.   


The main activity of the institution is social activity; 3 programmes are  performed in the institution:  social day care, family support center and special transport service.


Social day care is provided to 24 young persons with severe complex form of disability who need  constant care and assistance. Persons with special needs of 21 years old and over attend the day occupation centre.  Personal development and social integration of persons with disability is promoted with creative and occupational activities taking into account individual opportunities and needs of the disabled.


 Having considered and evaluated individual opportunities and the needs of the disabled persons, the  specialists together with parents make a personilised social care planning for each visitor.


In addition to innate physiological - biological needs of people with special needs it is important  to meet social needs that form the basis of socialization. Integration of disabled persons into society is faciliated thanks to provision of more skills of  independent life.  Description in native language:

Viešoji įstaiga „Vilties Akimirka“ įsteigta 1999 m. gegužės 27 d. , įsikūrusi Kareivių 2C, Vilniuje. Steigėjas – visuomeninė organizacija bendrija „Viltis“.


Įstaigoje socialinė veikla yra pagrindinė veikla ir vykdomos trys programos: dienos socialinės globos, šeimos paramos centro, specialaus transporto.


Dienos socialinė globa teikiama 24 jaunuoliams su sunkia kompleksine negalia, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūra ir pagalba. Dienos užimtumo centrą, specialiųjų poreikių turintys asmenys, lanko sulaukę 21 m.  Atsižvelgiant į individualias neįgaliųjų galimybes ir poreikius, kūrybinės ir darbinės veiklos pagalba skatinamas jų asmenybės tobulėjimas ir socialinė integracija.


Specialistai atsižvelgę ir įvertinę individualias neįgaliųjų galimybes bei poreikius, kartu su tėvais kiekvienam lankytojui, sudaro individualų socialinį globos planą. Šalia įgimtų fiziologinių – biologinių poreikių, specialiųjų poreikių žmonėms yra svarbu patenkinti ir socialinius poreikius kurie ir sudaro socializacijos pagrindą. Teikiant sutrikusios raidos žmonėms kuo daugiau savarankiško gyvenimo įgūdžių, palengvinamas jų integracijos į visuomenę procesas.

Location:

Organisations in the area: