AMENTO AS


Reference: NO2022-026
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-11-14
Expiration date: 2025-11-14
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening (AFT)
Number of Service Users: 128
Number of Staff members: 26
Overall score:

Address: Nye Monoddveien 7, Kvavik Næringspark,
Lyngdal,
4580 ,
Norway
Contact Person: Trond Atle Tveit
Email: post@amento.no


Description:

Amento is a work inclusion company. Formerly called a rehabilitation company.


Purpose: “To help as many people as possible get into work by providing good services.”


Values: “See, strengthen and collaborate.”


One does not understand the value of work until it is gone. Together with the individual job seeker we will cultivate talents they might not realise they possessed. We will focus on opportunities instead of limitations.


Amento has a variety of areas for work practice and cooperates well with local businesses. With close support and guidance, we will give each individual participant the opportunity to explore the labour market, which is why we use the term “job seeker”.


For some, the journey back to working life can be short. For others, it can be a first step. Wherever the starting point is; recovery helps! That is why our motto is: “Jobs for everyone”.


In order to improve our services for job seekers and customers, it is important for Amento to focus on improvements and innovation. At Amento we evaluate our work against the strategic plan for the period as well as annual plans for the business. The period from 2020 until now has in many ways been different than expected. Things that were not planned for had to then be tackled. In addition, there were major changes in framework conditions which lead us to use many of our resources to transform the operation into a group.


By the turn of the year, we had 26 employees of which 8.6 positions worked with support and guidance. Last year we provided services to 128 participants.Description in native language:

Amento er en arbeids- og inkluderingsbedrift, tidligere kalt attføringsbedrift.


Formål:  «å få flest mulig i arbeid ved hjelp av gode tjenester»


Verdier: «Se, styrke og samarbeide»


Verdien av et arbeid skjønner en ikke før det er borte. Vi vil sammen med den enkelte jobbsøker dyrke fram talenter man ikke har vært klar over man var i besittelse av. Sammen vil vi sette fokus på muligheter i stedet for begrensninger.


Amento har en variert arena for arbeidsutprøving, og samarbeider godt med lokalt næringsliv. Med tett oppfølging og veiledning vil vi gi hver enkelt deltaker muligheten til å prøve seg i arbeidslivet, derfor bruker vi navnet «jobbsøker».


For enkelte kan veien være kort tilbake til arbeidslivet. For andre er det muligens et første møte. Uansett utgangspunkt; attføring nytter! Derfor har vi et «hårete» motto: «Jobb for alle».


For å forbedre våre tjenester til jobbsøkere og kunder er det viktig for Amento å ha høyt søkelys på forbedringer og innovasjon. På Amento evaluerer vi vårt arbeid opp mot strategisk plan for perioden, samt årsplaner for virksomheten. Perioden fra 2020 og til nå har på mange måtet blitt annerledes år enn vi hadde forutsett. Andre ting enn det som var planlagt har da blitt tatt tak i. I tillegg kom det store endringer i rammebetingelser som har medført at vi måtte bruke mye av våre ressurser på å omdanne driften til konsern.


Ved årsskiftet var vi 26 ansatte, derav 8,6 stillinger som arbeidet med oppfølging og veiledning. Sist år leverte vi tjenester til 128 deltakere.

Location:

Organisations in the area: