Aski Arbeid og Inkludering AS


Reference: NO2022-025
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-10-20
Expiration date: 2025-10-20
Scope of Services: Arbeidsforberedende trening (AFT)
Number of Service Users: 42
Number of Staff members: 16
Overall score:

Address: Fotvegen 13,
Kopervik,
4250,
Norway
Contact Person: Preben Svendsen
Email: post@aski.no


Description:

Aski AS is an employment and inclusion company that was established in 1973. We have 64 employees who all work for and contribute to more people getting into work.


We provide services to people who are out of work and want to get started with work and/or education.


Most of our job seekers need training in an internal arena before they later go into external practice. We have a close collaboration with many companies in Haugalandet to ensure job training and recruitment.


Aski is mainly owned by Karmøy municipality. Other owners are Haugesund municipality, Rogaland county municipality and businesses in Haugalandet.Description in native language:

Aski AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift som ble etablert i 1973. Vi har 64 ansatte som alle jobber for og bidrar til at flere mennesker kommer i jobb.


Vi leverer tjenester til personer som står utenfor arbeidslivet og ønsker å komme i gang med jobb og/eler utdanning.


De fleste av våre jobbsøkere har behov for trening på en intern arena før de senere skal ut i ekstern praksis. Vi har et nært samarbeid med mange bedrifter på Haugalandet for å sikre arbeidstrening og rekruttering.


Aski er i hovedsak eid av Karmøy kommune. Andre eiere er Haugesund kommune, Rogaland fylkeskommune og bedrifter på Haugalandet.

Location:

Organisations in the area: