MjøsAnker AS


Reference: NO2022-021
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2022-07-05
Expiration date: 2026-07-05
Scope of Services: AFT, Avklaring, VTA, AMO
Number of Service Users: 780
Number of Staff members: 177
Overall score:

Address: Elise Kjøsgt. 17, N-2319 HAMAR,
Norway
Contact Person: Knut Magne Jensen
Email: post@mjosanker.no


Description:

MjøsAnker Jobb og Utvikling AS provide services within vocational rehabilitation.


Our mission is to help individuals with disabilities to obtain and maintain meaningful employment, and thereby improving a person’s ability to live independently and contribute to one’s community. Our core values are safety, respect and development.


By focusing on the individual’s need for personal development, skills, employment and health we coach the participants towards ordinary employment.


Through trial work experience, guidance, training and qualification we prepare and help individuals obtain an ordinary job.


For individuals without possibilities for a job in the open labour market, we provide permanent adapted work.Description in native language:

MjøsAnker Jobb og Utvikling AS er en arbeidsinkluderingsbedrift på Hedmarken, med hovedkontor på Hamar.


Samfunnsoppdraget vårt er å bidra til jobbmuligheter for alle, og skape arbeidsglede ved mestring og utvikling.


Deltakerne får tilbud om arbeidstrening, arbeidsutprøving og kvalifisering som gjør dem i stand til å delta i arbeidslivet.


Vårt verdigrunnlag er trygghet, respekt og utvikling. Vi setter mennesket i sentrum og har som formål å bistå mennesker med å komme i jobb.

Location:

Organisations in the area: