Kapto AS


Reference: NO2023-020
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2023-11-24
Expiration date: 2026-11-24
Scope of Services: Varig tilrettelagt arbeid – VTA Kommunale tiltaksplasser – KOM
Number of Service Users: 26
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Naustmælen 13, 7353 Børsa,
Norway
Contact Person: Veronica Gabrielsen Li
Email: post@kapto.no


Description:


Description in native language:

Kapto AS er en vekstbedrift som ble etablert i 2002. Bedriften er organisert som aksjeselskap, men er eid av Skaun kommune. Vekstbedriftenes overskudd skal forbli i virksomheten, og eier kan ikke ta ut utbytte.


Hovedmålet er å drive arbeidsrettede tiltak for NAV, vår eierkommune og andre offentlige etater, samt tilby arbeid og opplæring til mennesker med yrkesmessige og helsemessige utfordringer.


Kapto sitt samfunnsoppdrag er å fremme arbeidsinkludering og økt livskvalitet for mennesker som trenger å benytte seg av de tjenestene vi tilbyr. Våre verdier er tuftet på at alle mennesker skal ha like muligheter til å bidra i et arbeidsfellesskap, hvor veien dit går gjennom å kartlegge, kvalifisere og utvikle menneskelige ressurser til arbeid eller utdannelse.


Dette gjør vi gjennom å gi mange mennesker mulighet for personlig vekst og utvikling gjennom arbeid, og hjelpe flere inn i det ordinære arbeidslivet. Arbeidsmarkedstiltakene og de tjenestene vi tilbyr, er en viktig del av innsatsen for å få flere i arbeid. Vi på Kapto driver med kantinedrift, salg og utkjøring av jobbfrukt, produksjon og salg av bjørkepinner til pinnekjøtt og produksjon og salg av trebenker til utendørs bruk.


Kapto AS er godkjent for 20 VTA-plasser og 4 kommunale plasser. I tillegg har Kapto 4 lærekandidater.

Location:

Organisations in the area: