Aufera AS


Reference: NO2023-006
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2023-02-24
Expiration date: 2026-02-24
Scope of Services: VTA, kommunale plassar og utprøving av elevar frå vidaregåande skular.
Number of Service Users: 19
Number of Staff members: 8
Overall score:

Address: Idrettsveien 1 A,
Manger,
5936,
Norway
Contact Person: Kari Smith
Email: post@aufera.no


Description:

Aufera AS is a company owned by municipalities Austrheim, Fedje and Alver. The company was founded in 2005. We have 15 VTA-spots. The purpose is to organize jobs for working impaired persons who have a residual capacity for work, regardless the cause of the occupational disability. In addition to our main activities, we have an agreement with Knarvik vgs. and Austrheim vgs. for pupils who need occupational training. The owners may also buy additional services for extra persons.


Aufera as has a commercial laundry, transportation, kitchen with production of various cakes, caretaker team with the production of various wood products, external missions, gardening for example.Description in native language:

Aufera as er eit aksjeselskap eigd av kommunane Austrheim, Fedje og Alver. Selskapet vart skipa i 2005. Verksemda har 15 VTA-plassar. Føremålet til verksemda er å tilretteleggja arbeidsplassar til yrkeshemma personar som har ei restarbeidsevne, uansett årsak til yrkeshemminga. I tillegg har verksemda hatt avtale med fylkeskommunen om utplassering av elevar i arbeidstrening og tilbod til kommunane om kjøp av plassar for personar som fell utanfor dei faste ordningane.


Aufera as driv vaskeri, transport, kjøkken med produksjon av ulike kakeprodukt, vaktmeistergruppe med produksjon av ulike treprodukt, eksterne oppdrag som t.d. hagearbeid.

Location:

Organisations in the area: