Åmøtet Vekst AS


Reference: NO2024-017
Type: EQUASS Assurance (2018)
Certification date: 2024-05-13
Expiration date: 2027-05-13
Scope of Services: VTA
Number of Service Users: 10
Number of Staff members: 2.5
Overall score:

Address: Tollef kildesgate 34, 2450 Rena,
Norway
Contact Person: Erland Høye
Email: post@amotetvekst.no


Description:

We are a vta company with 10 approved VTA sites. We run a custom store, copy department, logo and name printing on clothes. We also have mail delivery for Åmot kommune and some private companys. We also have garbage collection for our owner.Description in native language:

Vi er en vta bedrift med 10 godkjente VTA plasser. Vi driver en bruktbutikk, kopiavdeling, logo og navnetrykk på klær. Vi har også post og bud kjøring for kommunen og noen få private aktører. Vi har også søppelkjøring for eierkommunen.

Location:

Organisations in the area: